Bohinjska kraljica – najdebelejša smreka v Sloveniji

31 maja, 2021
Foto: Anika Odar

Ekipa gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije in arboristov je potrdila, da je najdebelejša smreka v Bohinju tudi najdebelejša znana smreka v Sloveniji. Izmerjeni prsni premer Bohinjske kraljice je 169 centimetrov, visoka je 47 metrov, volumen debla znaša 31,6 kubičnih metrov.

“Najdebelejšo smreko v Bohinju sta prva odkrila blejska gozdarja Lojze Budkovič in Marko Gašperin že leta 1993. Takrat je prsni premer (premer drevesa na prsni višini – 1,3 m od tal) smreke znašal 159 centimetrov in že takrat je bila to najdebelejša smreka v Bohinju,” je sporočila gozdarska načrtovalka Lucija Odar z Odseka za načrtovanje razvoja gozdov, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.

V letošnjem letu je bil na njeno pobudo ponovno izmerjen prsni premer Bohinjske kraljice, ki po novem meri 169 centimetrov. “Arborista Rok Kozjek Mencinger in Gašper Finžgar sta na smreko tudi splezala in s pomočjo merilnega traku izmerila njeno višino in premere drevesa po odsekih. Na podlagi teh meritev je bilo ugotovljeno, da je višina smreke 47 metrov, volumen debla pa znaša 31,6 kubičnih metrov. Dr. Jernej Jevšenak iz Gozdarskega inštituta Slovenije je smreki odvzel izvrtek, na podlagi katerega je bilo ocenjeno, da je smreka stara 200 let,” so pojasnili. Podatki bodo na voljo tudi za nadaljnje dendrokronološke analize Gozdarskega inštituta Slovenije.

 

Bohinjska kraljica bo še rasla

Bohinjska kraljica je vitalna in je do sedaj uspešno kljubovala vremenskim ujmam in napadom podlubnikov. “Glede na njene dimenzije tudi dobro prirašča, zato je pričakovano, da bo njen premer v prihodnosti še zrasel. V Sloveniji so najdebelejša drevesa zavarovana kot naravne vrednote, register naravnih vrednot pa vodi Zavod RS za varstvo narave,” je še povedala gozdna načrtovalka.

Med dendrološkimi naravnimi vrednotami ima Bohinjska kraljica največji prsni premer med smrekami. Smreka raste na nedostopnem terenu na južni strani Bohinjskega jezera, zato so na Zavodu za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turizmom Bohinj, posneli kratki dokumentarni film o smreki:

 

 

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 1.170 times, 10 visits today)