Avtor Vesna Bizjak 12:11 pop REVIJA V SVOJEM DOMU

Vse na elektriko!

Danes imamo v svojih domovih vse več naprav na električno energijo. Na kaj vse moramo zaradi tega misliti že ob načrtovanju in kako se lahko pripravimo na vse bolj električno prihodnost – ki je že tu?

Tako so na primer v kuhinji vodilno mesto že prevzele električne kuhalne plošče, gospodinjstva brez pomivalnega stroja skoraj več ni, vse več malih gospodinjskih aparatov nam lajša pripravo hrane in hkrati zahteva več načrtovanja elektroinštalacij. V domove se v vse večji meri naseljujejo pametne inštalacije, ki delujejo na električni pogon – od senzorjev, ki zaznavajo različne zunanje vplive, do žaluzij in garažnih vrat, ki se premikajo s pomočjo elektrike. Kukal na vratih, kot smo jih poznali nekdaj, skorajda ni – nadomeščajo jih nadzorni sistemi, ki jih vgradijo strokovnjaki. Vse več domov se ogreva s toplotnimi črpalkami, hladi s klimatskimi napravami in prezračuje s prezračevalnimi sistemi. In ne nazadnje, poleg polnjenja telefonov in tablic, bomo, kot kaže, polnili tudi svoja vozila – na elektriko preklapljamo tudi v svojem voznem parku: od električnih avtomobilov do električnih koles in e-skirojev. Zato ni presenetljivo, da se kljub večji energetski učinkovitosti naprav raba električne energije v gospodinjstvih povečuje, vse več ljudi pa rešitve išče v lastnih sončnih elektrarnah in samooskrbi z električno energijo.

 

Trajnostne prakse za energetske potrebe

  1. marca smo obeležili Svetovni dan varčevanja z energijo, ki je namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom. Aktualni podatki kažejo, da je raba električne energije v gospodinjstvih 3.419 Gwh.

Vizija Dolgoročne podnebne strategije Slovenije predvideva, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in bo tako pomembno prispevala k zmanjšanju emisij, da bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva.

»Slovenija lahko s trajnostnimi praksami (krožno gospodarstvo, digitalizacija, trajnostna potrošnja, načrtovanje, trajnostne prakse na področju prometa in drugo) obvladuje potrebe po energetskih storitvah: osvetljenosti, ogrevanju, hlajenju, transportu/dostopnosti, delovanju informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskem delu idr. Energetske storitve bo, kot to predvideva predlog strategije, zagotavljala ob čim manjši rabi energije na učinkovit in trajnosten način. Sočasno bo spodbujala učinkovito rabo energije in materialov, saj strategije za dvig snovne učinkovitosti prispevajo k zmanjšanju rabe energije vsaj toliko kot ukrepi energetske učinkovitosti.

Naložbe v učinkovito rabo energije v stavbah in podjetjih kot največji in najcenejši potencial zmanjšanja emisij niso izkoriščene učinkovito in celostno. Potenciali prihrankov energije in stroškov nakupa energije tako za gospodarstvo kot tudi gospodinjstva pa ostajajo neizkoriščeni,« so ob tem povedali na Ministrstvu za okolje in prostor.

Letos napovedujejo ozaveščanje, predvsem gospodinjstev in posameznikov, kako do večje učinkovitosti s projektom Vključevanje ciljnih skupin na področju energetske učinkovitosti. »Namen projekta je spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. To bomo poskušali doseči z digitalno spletno kampanjo, usmerjeno na gospodinjstva in posameznike. Kampanja bo neposredno dopolnila ukrepe na področju učinkovite rabe energije v stavbah in področjih in povečala prepoznavnost dejavnosti in rezultatov,« so še dejali in za konec podali nasvet, kako lahko državljani vsak dan sodelujemo z majhnimi koraki, ki so pomembni za celotno družbo, kot na primer, da električne aparate ob neuporabi izklopimo, saj poleg zmanjšanja porabe energije pomagamo podaljšati njihovo življenjsko dobo.

 

Raba električne energije

Družba SODO, d. o. o. v novem razvojnem načrtu za obdobje od leta 2021 do 2030 napoveduje visoko porast konične moči v distribucijskem omrežju, s tem pa tudi spremembe v elektrenergetskem omrežju – predvsem na račun električnih vozil in ogrevanja (toplotne črpalke) in znatno porast moči razpršenih virov.

Trenutno imajo toplotne črpalke večji vpliv na distribucijska nizkonapetostna omrežja, kot ga ima polnjenje električnih vozil v individualnih stanovanjskih objektih na urbanih in podeželskih območjih. Število toplotnih črpalk se namreč povečuje, saj vse več obstoječih zasebnih individualnih hiš, poslovnih in javnih objektov kot tudi novih individualnih stanovanjskih objektov prehaja na ogrevanje s toplotno črpalko, ki je energetsko varčen način oskrbe s toploto.

 

Raba električne energije (GWh) glede na namen rabe

 

Samooskrba z električno energijo

Samooskrba s sončno energijo pomeni proizvajanje lastne električne energije za lastno porabo električne energije. Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja nazivna moč naprave pa ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta – samooskrbo z energijo namreč določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Najbolj razširjen in po ocenah stroke najlažji način pridobivanja svoje energije je lastna sončna elektrarna.

»Glede na informativne izračune, ki smo jih prejeli od izvajalcev Gen-I, Petrol in Prosigma, se naložba za 5-kilovatno elektrarno povrne v približno petnajstih letih; dodatni prihranek v skupno tridesetih letih delovanja je približno 8000 evrov,« so že pred leti povedali na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Dodatno so ob tem poudarili, da je Slovenija enakomerno osončena in ima velik potencial za izkoriščanje sončne energije. Poleg tega strokovnjaki ocenjujejo, da lahko že s postavitvijo sončne elektrarne z močjo enega kilovata zmanjšamo emisije CO2 za približno pol tone.

Svetujejo še glede postavitve sončne elektrarne: »Za postavitev sončne elektrarne ni potrebno gradbeno dovoljenje; uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje opredeljuje njeno izvedbo kot naložbeno vzdrževalno delo. Namestitev strelovoda ni pogoj za namestitev sončne elektrarne, odločitev je v domeni investitorja.«

Kako se vožnja z električnim avtomovbilom pozna pri stroških za elektriko?

Podbreznik za primer navede naslednji scenarij: model avtomobila Renault ZoE s trofaznim priključkom, cena električne energije 15 centov za kilowat. »Po prevoženi poti 35 kilometrov pri porabi energije iz baterije 5,6 kW bi bil strošek polnjenja na 11 kW hišni polnilni postaji (na osnovi trofaznega polnjenja moči 16A) 0,84 evra,« pojasni in doda, da je izračun približen.

 

 

Domače polnilnice za električna vozila

Večina električnih vozil se polni doma. Čeprav je električni avtomobil mogoče napolniti s standardnim gospodinjskim vtičem, ta način ni vedno hiter in primeren, lahko pa je tudi nevaren, kadar elektroinštalacije niso povsem ustrezne. Zato je pametna odločitev za hišno polnilno postajo, ki omogoča nadzorovano polnjenje električnega vozila. »Priklopi se na električno napajanje iz vaše hiše in z ustreznim standardnim kablom polni pogonsko baterijo električnega vozila. Omogoča varnejše, standardizirano in učinkovito polnjenje električnega vozila,« povedo v podjetju EVpolni.

Jože Podbreznik iz EVpolni svetuje, da jo umestimo na zunanjo steno, na stebriček, pod nadstrešnico ali v garaži, zanjo ne potrebujemo veliko prostora (dimenzije so npr. 150 x 350 x 670 mm, teža: 21 kg ali 440 x 160 x 130 mm, teža: 6 kg). Svetovanje in namestitev običajno izvede pooblačeni distributer in integrator proizvajalca polnilnih postaj.

Glede vprašanja, kako izbrati pravo polnilno postajo za svoj dom, Podbreznik pravi: »Preveri se maksimalna polnilna moč vašega električnega vozila in se na osnovi teh informacij izbere ustrezna polnilna postaja z dinamičnim režimom polnjenja (z DLM funkcijo). Najpogostejše so: 1F 3,7 Kw, 1F 7,4 Kw, 3F 11Kw in 3F 22 kW.« Uporabnikom vedno predlagajo nabavo in vgradnjo polnilne postaje, ki sproti spremlja porabo električne energije v hiši in ves čas delovanja dinamično prilagaja moč polnjenja tako, da skupna moč polnjenja in moč, ki se uporablja v hiši, nikoli ne presežeta priključne elektroenergetske moči objekta.

»»Izbira modela polnilne postaje z dinamično regulacijo moči polnjenja, ki omogoča hitrejše, enostavno, gladko in učinkovito izkušnjo polnjenja, je Dynamic Load Management (Dinamično upravljanje polnjenja= DLM),« poudari. Številni menijo, da je vgradnja sončne elektrarne naslednja nujna naložba, zato priporoča hibridni tip polnilne postaje, ki lahko dinamično deluje tudi brez priključene sončne elektrarne (torej je to dobra naložba za prihodnost).

»Na lastniških objektih, ki imajo dovolj zmogljiv elektroenergijski priključek ali sončno elektrarno (>10 kW) z ali brez energijskega zalogovnika ali kombinacije obojega, se lahko namesti 22 kW polnilna postaja z dinamično regulacijo polnjenja, ki omogoča do 10-krat hitrejše polnjenje električnega vozila,« pove. Doda, da so sodobne hiše energijsko samozadostne in večino energije pridobijo iz obnovljivih virov, kot so vetrna, sončna ali vodna energija. V tem primeru priporoča vgradnjo DLM ali hibridnih polnilnikov, ki lahko delujejo v treh različnih režimih in zagotavljajo izjemen prihranek pri stroških električne energije.

Pred izbiro pa si moramo odgovoriti še na nekaj vprašanj:

  • Koliko električnih vozil imate v svojem gospodinjstvu? Za eno samo vozilo bo idealna rešitev polnilna postaja Home Box Slim, če pa imate dve električni vozili, pa si priskrbite polnilno postajo City Charge Mini2 z dvema vtičnicama po 22 Kw.
  • Kam želite namestiti svoj polnilec? Izbirajte med mnogimi oblikovnimi možnostmi, ki bodo s svojo obliko dopolnile okolje. Nudimo izpeljanko v barvi aluminija ali s plastičnim ohišjem v beli in črni barvi.
  • Ali obstajajo še kakšne posebne funkcije, ki jih utegnete potrebovati? Za polnjenje svojega električnega kolesa, električnega skuterja, na primer, uporabite šuko vtičnico. Če imate polnilne postaje na več lokacijah, vam bo zaledni del sistema omogočil lahko in enostavno vzdrževanje in upravljanje polnilnega omrežja.
  • Je polnilna postaja namenjena zgolj polnjenju električnih avtomobilov ali tudi polnjenju električnih koles, električnih skuterjev ipd.? V Evropi se uporabljajo vtičnice in vtikači tipa 2 za električna vozila. Model polnilne postaje Home Box ima šuko vtičnico za električne skuterje in električna kolesa.

Konfigurator polnilnih postaj, ki omogoča lažjo izbiro in ponudbo polnilnih postaj za električna vozila, najdete na spletni strani podjetja EVpolni.

 

(Visited 174 times, 1 visits today)
Close