10:38 dop REVIJA OKOLJE

Zagotavljajo praktično znanje o procesih čiščenja odpadnih voda

Centralna čistilna naprava DomžaleKamnik deluje že od leta 1980 in je v 40 letih svojega delovanja poleg zagotavljanja učinkovitega čiščenja odpadnih vod postala tudi operativni neformalni center izobraževanja na področju čiščenja odpadne vode za operaterje slovenskih čistilnih naprav.

 

CČN Domžale-Kamnik kot četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji letno sprejme do 9 milijonov m³ odpadne vode. Njena zmogljivost je 149.000 PE, sprejema pa odpadno vodo s področja občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem. Skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem poleg komunalne in padavinske odpadne vode sprejema tudi industrijske odpadne vode, tekoče odpadke, greznične gošče in mulje malih komunalnih čistilnih naprav.

V procesu čiščenja odpadne vode nastane letno okoli 4.000 ton odpadnega blata, za lastne potrebe pa s kogeneracijo letno proizvedejo okoli 3 milijone kilovatnih ur električne energije. Emisijski vplivi na vodo in tla, zrak in hrup so znotraj zakonodajno predpisanih mejnih vrednosti. Čistilna naprava je bila v letu 2016 nadgrajena za učinkovito odstranjevanje dušikovih in fosfornih snovi iz odpadne vode.

 

Izobraževanje za pridobitev dodatne kvalifikacije

V Sloveniji deluje 549 komunalnih ali skupnih čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode. Univerze in druge izobraževalne institucije v Sloveniji zagotavljajo le osnovno teoretično znanje o procesih v čistilnih napravah, primanjkuje pa praktičnega znanja, ki bi operaterjem omogočilo učinkovito vodenje procesov. CČN Domžale-Kamnik ima pri ARRS registrirano raziskovalno skupino, v katero je imenovanih pet raziskovalcev. Raziskovalna skupina je z leti ob vodenju procesov, izvajanju pilotnih preizkusov in sodelovanjem v mednarodnih projektih pridobila dragocene praktične izkušnje o procesih na čistilnih napravah, ki jih v okviru izobraževanj posredujejo svojim kolegom drugih slovenskih čistilnih naprav.

V letu 2019 so v okviru CPI začeli usposabljanje slovenskih operaterjev čistilnih naprav za pridobitev dodatne kvalifikacije ‘Vzdrževalec/vzdrževalka čistilnih naprav’. To je projekt, ki bo trajen in bo bistveno pripomogel k širitvi znanja o čiščenju odpadnih vod.

 

Jeseni znova usposabljanje za pridobitev dodatne kvalifikacije za delovno mesto ‘Vzdrževalec/ka čistilnih naprav’

V JP CČN Domžale-Kamnik redno izvajamo usposabljanje za operaterje in vzdrževalce čistilnih naprav. Z letošnjim majem tako pod okriljem Centra za poklicno izobraževanje že razpisujemo 20 prostih mest za izpopolnjevanje kandidatov, ki bi radi pridobili dodatno kvalifikacijo za delovno mesto vzdrževalca/ke čistilnih naprav. Usposabljanje bo v okviru 50-urnega modularnega programa potekalo od septembra do novembra letos, zaključek z ustnim izpitom pa je predviden v decembru.

Kandidati bodo dobili znanje o zakonitostih in postopkih čiščenja odpadne vode, seznanili se bodo z opremo in napravami na čistilnih napravah in z načini njihovega vzdrževanja, spoznali načine vzorčenja in izvedbe osnovnih analiz ter postopke ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju morebitnih motenj pri obratovanju naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Kandidati se bodo seznanili s ključno dokumentacijo ter načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, varnim delom s kemikalijami in ustreznim komuniciranjem.

K sodelovanju in pridobitvi dodatne kvalifikacije so vabljeni vsi, ki želijo tako na praktičnem kot na teoretičnem področju pridobiti ali nadgraditi znanje o čiščenju odpadne vode in vzdrževanju čistilnih naprav. Po opravljenem izpitu bodo kandidati pridobili potrdilo SOK za 3. stopnjo usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v RS. Pogoj za pridobitev dodatne kvalifikacije je podpis dogovora o sodelovanju skupine delodajalcev na področju dodatne kvalifikacije s CČN Domžale-Kamnik. Rok za prijave kandidatov je 1. september, več podrobnejših informacij o programu in prijavi je na voljo na https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/izobrazevanje/vzdrzevalec-vzdrzevalka-cistilnih-naprav.

Foto: Klemen Razinger

(Visited 142 times, 1 visits today)
Close