Nuklearna elektrarna Krško – zanesljiva in pomembna za razogljičenje 

31 avgusta, 2020

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je s preseženo načrtovano proizvodnjo električne energije leta 2019 in v prvih petih mesecih letošnjega leta ter neprekinjenim obratovanjem ponovno potrdila svojo visoko zanesljivost in predvidljivost. Pandemija novega koronavirusa je izpostavila pomen samooskrbe ter stabilnosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema, katerega pomemben del je tudi NEK, za zagotavljanje pogojev za življenje in delo prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva. 

 

Leta 2019 je NEK dosegla proizvodnjo 5,53 teravatne ure, kar je več od načrtovanega. Zahteven remont, ki je potekal od 1. do 29. oktobra, je bil najkrajši od prehoda na 18-mesečni gorivni ciklus. V dobrih 28 dneh je bilo končanih 10 projektnih sprememb. Med najpomembnejšimi so bile: vgradnja cevovodov, ventilov in črpalk v okviru projekta alternativnega hlajenja reaktorskega hladilnega sistema in reaktorske zgradbe, zamenjava transformatorja T3 in regulatorja napetosti ter gradnja povezovalnega cevovoda med visokotlačno turbino in izločevalniki ter pregrelniki vlage.

 

Stalne tehnološke posodobitve za doseganje visokih standardov

Na podlagi lastnih obratovalnih izkušenj, izkušenj iz industrije ter upravnih zahtev so v NEK oblikovali Program nadgradnje varnosti za dodatno posodobitev elektrarne in pripravo na njeno dolgoročno obratovanje. Program opredeljuje nabor projektov za nadgradnjo varnostnih sistemov, električnega varnostnega napajanja, nadzora radioaktivnih izpustov, poplavne varnosti in hrambe izrabljenega goriva. Po izvedenem programu bo NEK po varnostnih merilih primerljiva z novimi jedrskimi elektrarnami.

 

NEK uvrščena v najvišji razred jedrskih elektrarn v Evropi

Lansko pomlad je v NEK potekal obsežen strokovni pregled elektrarne s strani Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn (WANO); to je bilo že peto takšno preverjanje. Strokovni tim je vzel pod drobnogled 16 področij in jih primerjal z najvišjimi standardi ter prakso v jedrski industriji na podlagi pregleda dokumentov, intervjujev, opazovanj in vrednotenja izvedbe. NEK je bila na podlagi rezultatov pregleda ponovno uvrščena v najvišji razred obratujočih elektrarn – po varnostnih kazalcih sodi med 60 najučinkovitejših jedrskih elektrarn od 441, kolikor jih obratuje na svetu.

 

J

edrske elektrarne med obratovanjem brez emisij toplogrednih plinov

NEK med obratovanjem dosledno upošteva vse okoljske omejitve. Kot potrjujejo rezultati obsežnega monitoringa neodvisnih institucij za leto 2019, s svojim delovanjem prispeva 0,005 odstotka k sevanju iz naravnega okolja, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja. Jedrske elektrarne med obratovanjem ne sproščajo toplogrednih plinov. Kot kažejo rezultati študije Medvladnega panela za podnebne spremembe, so izpusti CO2 iz jedrskih elektrarn v njihovi celotni življenjski dobi nižji kot pri sončnih in hidroelektrarnah ter na ravni izpustov vetrnih elektrarn. Zato bi energetski načrti za prehod v brezogljičnost, s katerimi bi zagotovili zanesljivost oskrbe ter ceno, ki bi ohranila dostopnost električne energije za gospodinjstva in konkurenčnost gospodarstva, morali temeljiti na obnovljivih virih in jedrski energiji.

(Visited 134 times, 5 visits today)