3:04 pop REVIJA GOZD IN LES

Razvili bodo nov način zaščite lesa pred sivenjem

V okviru Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani razvijajo nov način zaščite termično modificiranega lesa v eksterieru pred sivenjem.

Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani izvajajo projekt NewSiest, v okviru katerega nameravajo razviti nov način impregnacije lesa z nanodelci (ZnO in CeO2), tako da bodo na obdelanem lesu tvorili zaščitni ovoj. Sledila bo toplotna obdelava v nadzorovanih pogojih za pripravo termično modificiranega lesa za uporabo na prostem. Z novim načinom bodo omilili sivenje brez potrebe po nanosu površinskega premaza.

Projekt, ki se financira v okviru programa ‘Obzorje 2020’ in ki se je začel februarja letos, je še v začetni fazi, trajal pa bo dve leti. Njegova nosilka je raziskovalka dr. Kavyashree Srinivasa, koordinator pa dr. Marko Petrič. Po načrtih se bo tri mesece izvajal tudi v podjetju Silvaprodukt, d. o. o. oziroma v tesni povezavi z njim.

»Pričakujemo, da bomo dobili veliko koristnih podatkov o obnašanju na nov način zaščitenega lesa treh vrst: evkaliptusa, smreke in bukve. Izziv je določitev optimalnih pogojev impregnacije z nanodelci. Raziskali bomo interakcije med lesom in izbranimi nanodelci ter nato odpornost proti UV svetlobi in glivnemu razkroju. Pričakujemo, da bo na nov način modificiran les na prostem dolgotrajno odporen proti estetskim in drugim spremembam. Rezultati interdisciplinarnega projekta bodo namenjeni široki znanstveni skupnosti na področjih kemije, nanoznanosti in tehnologije, lesarstva, površinske obdelave in modifikacije lesa, industriji in seveda tudi splošni javnosti,« pravita Kavyashree Srinivasa in Marko Petrič.

(Visited 183 times, 1 visits today)
Close