3:00 pop REVIJA GOZD IN LES

Obetaven projekt za koristno izrabo invazivnih tujerodnih rastlin

Na Oddelku za lesarstvo ljubljanske Biotehniške fakultete skupaj z desetimi partnerji – vodilni je Mestna občina Ljubljana – sodelujejo v projektu Applause (https://www.ljubljana.si/en/applause/), ki se ukvarja z izkoriščanjem invazivnih tujerodnih rastlin na osnovi pristopa zero-waste in po načelih krožnega gospodarstva.

 

Po besedah dr. Maksa Merele, izrednega profesorja na Biotehniški fakulteti, je cilj projekta prebivalce Mestne občine Ljubljana usposobiti za prepoznavanje 25 invazivnih tujerodnih rastlin ter njihovo ustrezno odstranjevanje in predelavo v koristne izdelke (1 – ‘Naredi sam’). Če tega ne želijo narediti sami, se lahko oglasijo v centru ponovne uporabe, kjer jih bodo skupaj predelali na delavnicah (2 – ‘Predelaj z nami’), lahko pa jih bodo zgolj oddali v zbirnem centru, kjer jih bodo partnerji v projektu predelali v koristne izdelke in predali v uporabo javnim ustanovam (3 – ‘Oddaj v zbirnem centru’). V okviru projekta sta na podjetju Voka Snaga tudi postavljeni dve delavnici – za ročno izdelavo papirja in mizarska delavnica za izdelavo lesenih izdelkov.

 

Oblikovanje izdelkov in izraba ostankov

Zasnovani sta dve vrsti lesnih izdelkov – izdelki, ki jih bodo uporabniki lahko z malo spretnosti in osnovnim enostavnim orodjem sami izdelali doma, in izdelki z višjo dodano vrednostjo, ki bodo za izdelavo nekoliko zahtevnejši in jih bodo izdelovali le mojstri v mizarski delavnici.

V procesu obdelave lesne biomase nastanejo odpadki, ki jih je s pomočjo kalupov mogoče predelati v različne 3D bio-lesne kompozite (npr. krožnike, posode, pribor …), ali jih uporabiti za proizvodnjo t .i. utekočinjenega lesa, ki ga preizkušajo za različne segmente uporabe. V času projekta so bili iz tovrstne surovine izdelani tudi papir, pripravki za zatiranje rastlinskih škodljivcev ter barvila oz. pigmenti za papir in tekstil.

Projekt je začel teči novembra 2017, zaključil se bo oktobra letos. Sofinanciran je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko pobude Urban Innovative Action. Oddelek za lesarstvo na Biotehniški fakulteti pokriva preiskovanje lastnosti tovrstne surovine in optimalno uporabo/izrabo glede na ugotovljene lastnosti.

(Visited 399 times, 1 visits today)
Close