Življenj Evropejcev ne ogroža le Covid-19, temveč tudi onesnažen zrak!

12 januarja, 2021

Evropska komisija je prejšnji teden objavila drugo poročilo o obetih za čisti zrak, v katerem so predstavljene možnosti za zmanjšanje onesnaženosti zraka v EU do leta 2030 in pozneje. Število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka bi se lahko do leta 2030 v primerjavi z letom 2005 zmanjšalo za približno 55 %.

A le pod pogojem, če bi države članice izvedle vse ukrepe, dogovorjene in napovedane v okviru veljavne zakonodaje EU o onesnaževanju zraka in omejevanju podnebnih sprememb.

Zmanjšanje emisij za 4 onesnaževala dosegljiva

Poročilo kaže, da bi večina držav članic s popolnim izvajanjem vse obstoječe zakonodaje, izpolnila zaveze za zmanjšanje emisij do leta 2030 za štiri (žveplovi dioksidi, dušikovi oksidi, nemetanske hlapne organske spojine in drobne trdne delce) od petih onesnaževal zraka.

Dodatni ukrepi za čist zrak, napovedani v nacionalnih programih za nadzor onesnaževanja zraka, bi še pospešili predvidene izboljšave. Vendar ti ukrepi ne bi zadostovali za zmanjšanje emisij amonijaka (ki izvira 90 % iz kmetijskega sektorja) na najvišje dovoljene ravni, saj bi moralo petnajst držav članic še vedno nujno sprejeti ukrepe, ki niso napovedani v njihovih nacionalnih programih.

Čistejši zrak bi koristil zdravju, ekosistemom in ekonomiji

Evropski komisar za okolje, ribištvo in oceane Virginijus Sinkevičius je dejal: »Nadaljnje zmanjšanje onesnaženosti zraka bi rešilo več življenj, zmanjšalo pritisk na ekosisteme in bilo ekonomsko smiselno. To je pristop, ki ga uporabljamo z evropskim zelenim dogovorom in našimi ambicijami glede ničelne onesnaženosti. Ključno je, da vse države članice okrepijo prizadevanja za celovito izvajanje dogovorjenih in načrtovanih ukrepov. Zlasti bi bilo treba storiti več za reševanje problema emisij iz kmetijstva.«

Vir: ec.europa

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 65 times, 1 visits today)