Za dejavnosti na območju TNP milijon evrov na leto

15 januarja, 2020
Andreja Šalamun

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo vsako leto zagotovilo milijon evrov za sofinanciranje dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka (TNP), so odločili na zadnji seji vlade.

To je namreč zapisano v Uredbi o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, ki jo je izdaja vlada. Na podlagi omenjene uredbe in akcijskega načrta, ki ga mora pripraviti javni zavod TNP, se bo iz državnega proračuna sofinanciralo projekte parkovnih lokalnih skupnosti na območju narodnega parka, in sicer zlasti za zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,  podporo nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti (npr. nujna medicinska pomoč na težko dostopnih terenih, sofinanciranje delovanja šol in vrtcev, sofinanciranje šolskih prevozov, izvajanje službe socialnega skrbstva na domu), podporo nadstandardnemu izvajanju državnih in lokalnih javnih služb, zlasti aktivnosti za zagotavljanje dostopa do javnih storitev prebivalcem narodnega parka,  ohranjanje in odpiranje delovnih mest, zlasti aktivnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest,  spodbujanje izvajanja okoljsko primernih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka.

 

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 100 times, 2 visits today)