“Vode ne damo, zrak pa?”

19 julija, 2021

“Kljub negativnemu stališču Vlade in koalicijskih strank do predlaganega Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (ZSONSO) smo v društvu do zadnjega upali na glas razuma ter spoznanje poslank in poslancev, da sta čisto okolje in zdravje ljudi pomembnejša od gospodarske dejavnosti, ki jo omogoča izredno diskriminatorna zakonodaja,” so po glasovanju v DZ prejšnji teden zapisali v društvu Eko Anhovo in dolina Soče.

Kot so dodali, je večina povsem prezrla bistvo predloga zakona in stališče predlagatelja; to je zaščita zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi emisijami, ki nastajajo pri sosežigu enormnih količin odpadkov v peči cementarne in pri tem obremenjujejo naše življenjsko okolje. Večina koalicijskih poslancev ni niti z besedo omenila zdravstvenega in okoljskega vidika sosežiga odpadkov, ampak je le povzemala že znana pravno-sistemska stališča vlade in tehnična stališča Salonita.

“Ob zavrnitvi zakona, ki bi prebivalcem v okolici največje sosežigalnice odpadkov v Sloveniji prinesel vsaj nekoliko manjšo obremenitev okolja in zdravja ponovno ugotavljamo, da sta ekologija in zaščita okolja zgolj priročni in populistični temi v času predvolilne kampanje. Ko pa je potrebno besede tudi udejanit se izkaže že znana odsotnost politične volje in neskončna servilnost gospodarstvu, četudi na račun okolja in za ceno zdravja lastnih državljanov! Žal tudi tokrat ni bilo drugače,” so zapisali in dodali, da se bodo kot nevladna in nepolitična organizacija še naprej zavzemali za zaščito okolja in zdravja ljudi v srednjem Posočju in da bodo vztrajali na zastavljeni poti in svoje aktivnosti usmerjali v zaostritev diskriminatorne zakonodaje.

Na Facebooku so se vsuli komentarji, med drugim je izstopal: “Vode ne damo, zrak pa?”, ki se je nanašal na nedavni referendum o vodah.

Zrak v Sloveniji – srečo imamo z vremenom

V lanskem poročilu o Kakovosti zraka v Sloveniji (za leto 2019) Agencija RS za okolje ugotavlja, da meritve kažejo, da se kakovost zraka že nekaj let izboljšuje in da je večina onesnaževal pod zakonsko dovoljenimi vrednostmi, vendar pa je bil vzrok za to predvsem v ugodnejših vremenskih pogojih. „Lokalni izpusti kljub navideznemu izboljšanju kakovosti zraka še vedno ostajajo na visoki ravni,“ opozarja Agencija RS za okolje (ARSO). Poročilo navaja, da je po oceni vpliva z delci onesnaženega zraka na število prezgodnjih smrti in izgubljena leta življenja, v Sloveniji stanje podobno oziroma nekoliko slabše kot v evropskem povprečju.

Epidemiološke študije kažejo, da imajo z vidika onesnaženosti zraka najbolj negativen vpliv na zdravje prav delci. Tudi ravni pod sedanjimi zakonodajnimi mejnimi vrednostmi predstavljajo zdravstveno tveganje: poročila Svetovne zdravstvene organizacije kažejo na to, da ne obstaja spodnja meja, pod katero nimajo vpliva na zdravje. Vdihavanje delcev in vdor delcev v pljuča povzroča okvare respiratornega, kardiovaskularnega in imunskega sistema ter živčevja.

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 59 times, 7 visits today)