12:00 pop OKOLJE

Voda v številkah

 • V podsaharski Afriki ljudje v povprečju preživijo z 10 litri
  vode na dan na osebo, v razvitem svetu je pogosto tudi 350 litrov ni
  dovolj. Po poročanju Organizacije za gospodarsko sodelovanje in
  razvoj se bo do leta 2030 s pomanjkanjem pitne vode soočalo že
  štiri milijarde ljudi.

 

 • Znanstveniki so nedavno ugotovili, da je velik del vode na Zemlji
  starejši od našega osončja. Kateri pojavi so dejansko vplivali na
  pojav tako velikih količin vode, kot jih poznamo na našem planetu,
  je težko predstavljivo in tudi za znanstvenike še ne povsem
  odgovorjeno vprašanje.

 

 • Ljubljani bi lahko rekli tudi mesto na vodi, saj je pod mestom v
  peščeno-prodnatih plasteh shranjene 400 milijonov m³ podzemne
  vode. S tako količino vode bi lahko napolnili 15 Blejskih jezer ali
  4 Bohinjska jezera.

 

 • Celotno vodovodno omrežje v Sloveniji je v letu 2013 obsegalo
  22,655 km, do konca leta 2013 je bilo nanj priključenih 455.563
  priključkov. Slovenec po podatkih statističnega urada letno porabi
  okoli 80.000 litrov vode ali 6667 litrov mesečno oziroma 222 litrov
  dnevno. Podatki o porabi na prebivalca se sicer razlikujejo iz leta v
  leto, in se vrtijo od okoli 120 do omenjenih 222 litrov dnevno.

 

 • Za namakanje zemljišč se je leta 2012 porabilo 2,2 milijona m³
  vode, od tega so 33 % površine obsegale njive in vrtovi, 22 %
  smučišča, 18 % sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 12 %
  rastlinjaki, vinogradi in trajni travniki in 15 % športna igrišča
  in zelenice.

 

 • Za izdelavo enega lista papirja potrebujemo 10 litrov vode, za
  izdelavo 500 g plastike pa 91 litrov.

 

 • V letih 2000 do 2050 naj bi se poraba vode v industriji povečala
  za 400 %, zlasti v nastajajočih gospodarstvih in v državah v
  razvoju.

 

 • V svetovnem merilu je največji porabnik vode kmetijstvo, kar
  predstavlja 70 % celotnega odvzema vode. Za proizvodnjo kilograma
  riža potrebujemo približno 3.500 litrov vode, za kilogram govedine
  pa okoli 15.000 litrov. V Sloveniji je posredna poraba vode na
  prebivalca okoli 4000 litrov na dan.

 

 • V gramu človeškega blata je lahko milijarda mikrobov. Neurejen
  kanalizacijski sistem je zato pomemben onesnaževalec vodnih virov,
  ki negativno vpliva na kakovost pitne vode. V Sloveniji je glede na
  trenutno razpoložljive podatke na javni kanalizacijski sistem
  priključena polovica prebivalcev.

 

Vlado Kadunec

(Visited 124 times, 1 visits today)
Close