V Sloveniji obratovalo 412 naprav za recikliranje odpadkov

13 julija, 2020
Andreja Šalamun

V Sloveniji je predlani obratovalo 412 naprav za recikliranje odpadkov, 227 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in osem naprav za energetsko predelavo odpadkov, kažejo podatki nacionalnega statističnega urada. Obratovale so tudi tri naprave, v katerih so odpadke sežigali, odlagali pa so jih na 16 (legalnih) odlagališčih.

Preberite tudi: Vračamo se k naravi

V času bliskovitega tehnološkega napredka, smo začutili veliko odgovornost do družbe in ustvarjanja uporabniku ter zemlji prijaznih rešitev.

 

Na prvem mestu pri ravnanju z odpadki mora biti preprečevanje njihovega nastajanja, sledijo ponovna uporaba, snovna in energetska izraba odpadkov ter kot najmanj zaželen postopek ravnanja z odpadki – odlaganje na odlagališčih. Slovenska zakonodaja določa, da je na odlagališča dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke, zato je za ustrezno ravnanje z odpadki nujna ustrezna infrastruktura, ki zajema naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov ter odlagališča odpadkov.

Preberite tudi: Kakovostni izdelki iz etične proizvodnje

Družba illycaffè se predstavlja s trajnostnimi izdelki in prisega na zmanjševanje ogljičnega odtisa vzdolž celotne proizvodne verige.

 

Reciklirali 3,6 milijona ton odpadkov

V letu 2018 je v Sloveniji obratovalo 412 naprav za recikliranje odpadkov, v katerih se je recikliralo skoraj 3,6 milijona ton odpadkov, to je 38 odstotkov vseh v Sloveniji nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov, pojasnijo na statističnem uradu. Dodajo, da se je v 227 napravah za predelavo odpadkov z zasipanjem snovno izrabilo 4,1 milijona ton odpadkov ali 43 odstotkov vseh v Sloveniji v letu 2018 nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov (predvsem gradbenih odpadkov). V osmih napravah za sežig odpadkov se je energetsko izrabilo 207.000 ton odpadkov, kar je več kot dva odstotka vseh v Sloveniji v letu 2018 nastalih in uvoženih odpadkov. V treh napravah za sežig odpadkov z namenom, da se ti odpadki odstranijo, pa se je odstranilo 39.000 ton odpadkov ali manj kot odstotek vseh v letu 2018 v Sloveniji nastalih in uvoženih odpadkov.

Statistiki dodajajo, da se je število naprav za predelavo odpadkov od leta 2016 do leta 2018 povečalo za 12 odstotkov, povečale pa so se tudi količine predelanih odpadkov.

 

Eno odlagališče za nevarne odpadke 

V Sloveniji je v letu 2018 delovalo 16 odlagališč odpadkov, od tega 13 za nenevarne odpadke, dve za inertne odpadke in eno za nevarne odpadke. Enajst odlagališč odpadkov je bilo v vzhodni Sloveniji, pet pa v zahodni. Na odlagališča je bilo v letu 2018 odloženih 157.000 ton vseh vrst odpadkov, to je dva odstotka vseh v Sloveniji v tem letu nastalih in uvoženih odpadkov.

Kot dodajajo na statističnem uradu, se je število naprav za odstranjevanje odpadkov od leta 2016 do leta 2018 zmanjšalo, medtem ko se je količina odstranjenih odpadkov nekoliko povečala. Eno odlagališče za nenevarne odpadke se je v tem obdobju v Sloveniji zaprlo.

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 192 times, 3 visits today)