V Skladu za podnebne spremembe do leta 2023 na voljo 350 milijonov evrov

29 januarja, 2020
Andreja Šalamun
Foto: Pixabay

Do 10. februarja je v javni obravnavi odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023, v katerem naj bi bilo do leta 2023 za različne ukrepe, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb oziroma k prilagajanju nanje na voljo 350 milijonov evrov, je razvidno iz objave na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 

Kot pravijo na omenjenem ministrstvu, ki je odlok poslalo v javno obravnavo v petek, 24. januarja, pričakujejo, da bodo v letošnjem letu razdelili dobrih 107 milijonov evrov, prihodnje leto 109, leta 2022 69 milijonov evrov in v letu 2023 dobrih 64 milijonov evrov. Prilivi v sklad pa naj bi letos znašali 70 milijonov evrov, prihodnje leto 60, v letih 2022 in 2023 pa po 55 milijonov evrov.

 

Podrobnosti so na voljo tukaj.

 

Omenjen odlok vključuje namene in ukrepe, kot so na primer:

  • nadaljevanje sofinanciranja investicij občanov preko poziva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami;
  • novi ukrepi »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«, s čimer želijo začeti s sistematičnim uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovne in srednje šole ter druge izobraževalne organizacije v Sloveniji, »Spodbude za nakup koles« z namenom povečati število prihodov na delo in iz dela s kolesi, »Izgradnja železniških prog«, ki je namenjena posodobitvam in izgradnjam prog ter »Spodbujanje železniškega tovornega prometa«;
  • nadaljevanje ukrepov v podporo gospodarstvu – ukrepi »Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost«; subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo«; »Podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo« ter nov ukrep »Zelena delovna mesta« (program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja);
  • nadaljevanje ukrepov za zmanjševanje emisij v prometu – ukrepi »Spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu; nakup novih vozil za prevoz potnikov; ureditev in izgradnja infrastrukture za kolesarje ter dodano tudi za pešce in multimodalna vozlišča; nadaljevanje spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave;
  • nadaljevanje ukrepa »Trajnostna lesena gradnja«, pri čemer se bo spodbujalo tudi načrtovanje in gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja in »Izgradnja dela ureditev HE Mokrice«;
  • prilagajanje podnebnim spremembam – izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti; sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč in nadaljevanje ukrepa izgradnja in obnova večnamenskih akumulacij;
  • raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb.

 

Še naprej bodo sredstva namenjena tudi mednarodni podnebni pomoči, sofinancirali bodo projekte, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE, vključno s prvim podnebnim integralnim projektom LIFE CARE4CLIMATE. Kot pravijo na okoljskem ministrstvu bodo nadaljevali tudi s sofinanciranjem projektov nevladnih organizacij (NVO), sredstva pa so predvidena tudi za programsko sofinanciranje vsebinskih mrež ter za nov ukrep sofinanciranja trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 76 times, 1 visits today)