8:28 dop OKOLJE

V leto 2022 tudi Slovenija vstopa brez plastike za enkratno uporabo

15. dan po objavi v Uradnem listu (torej 28.12. 2021) je v veljavo stopil Zakon, po katerem je prepovedano dajati na trg proizvode iz oksorazgradljive plastike in plastične izdelke za enkratno uporabo.

Zakon z namenom zmanjševanja negativnega vpliva na okolje določa omejitve nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pri dajanju na trg.

Ti izdelki so:

vatirane palčke, z izjemo vatiranih palčk, ki se uporabljajo skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (v nadaljnjem besedilu: Uredba EU 2017/745);
2. jedilni pribor, zlasti vilice, noži, žlice, palčke za mešanje;
3. krožniki;
4. slamice, z izjemo slamic, ki se uporabljajo skladno z Uredbo EU 2017/745;
5. palčke za mešanje pijač;
6. palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno s podpornimi mehanizmi, z izjemo palčk, ki so podporni mehanizmi balonov, če se uporabljajo za industrijsko oziroma poslovno rabo in niso namenjeni potrošnikom;
7. posode za živila iz ekspandiranega polistirena, posode za živila iz ekspandiranega polistirena, t. j. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:
a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj,
b) se običajno zaužijejo iz posode in
c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano;
8. vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;
9. lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

 

Globe se gibljejo od 700 pa vse do 15.000 evrov.

Vir: Uradni list

(Visited 206 times, 1 visits today)
Close