Trajnostni turizem do 2024 za ekoregijo Julijske Alpe

5 februarja, 2021

Federacija Europarc, ki povezuje zavarovana območja v Evropi s ciljem izboljšati upravljanje zavarovanih območij preko mednarodnega sodelovanja in izmenjave izkušenj, je čezmejni Ekoregiji Julijske Alpe, ki jo tvorita Triglavski narodni park skupaj z Biosfernim območjem Julijske Alpe in Naravni park Julijsko predgorje na italijanski strani, podaljšala listino za trajnostni turizem in certifikat za čezmejno sodelovanje do leta 2024.

Kot so zapisali v utemeljitvi Federacije Europarc, sosednja parka zelo dobro sodelujeta pri upravljanju čezmejne Ekoregije in v sodelovanju z deležniki uspešno izvajata številne skupne aktivnosti in še vsakoletni forum na temo trajnostnega turizma.

Certifikat že od leta 2009

Skupno sodelovanje je Federacija Europarc uradno priznala že leta 2009, ko sta parka dobila certifikat za čezmejno sodelovanje. Leta 2016 jima je bila podeljena  listina za trajnostni razvoj turizma. S tem je postala Ekoregija Julijske Alpe prvo čezmejno območje, ki je prejelo to listino.

Oba parka sta vključena tudi v Unescovo mrežo Biosfernih območij MAB – človek in biosfera. Biosferno območje Julijske Alpe je bilo razglašeno leta 2003 kot prvo biosferno območje v Sloveniji, Biosferno območje Julijske Alpe Italija pa se je Unescovi mreži priključilo leta 2019.

Trajnostno upravljanje obiska v prihodnje

Za uspešno nadaljevanje dela je Europarc zapisal tudi nekatera  priporočila. Izpostavljeno je trajnostno upravljanje obiska, ki mora  temeljiti na kakovosti in vrednotah in ne samo na številu obiskovalcev.

 

Vir: TNP

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 21 times, 1 visits today)