8:02 dop OKOLJE

Slovenci smo prepričani, da znamo ločevati odpadke, toda …

Da bi dobil vpogled v navade slovenskih gospodinjstev pri ločenem zbiranju in pravilnem razvrščanju odpadkov, je Zavezništvo za kartonsko embalažo za tekoča živila in okolje (ACE, evropska platforma proizvajalcev kartonske embalaže za tekoča živila in njihovih dobaviteljev kartona), naročilo izvedbo raziskave, s katero so ugotavljali stanje na tem področju.

Raziskava je pokazala, da je za 94 % Slovencev ločeno zbiranje odpadkov pomembno, 87 % pa jih meni, da je to najbolj enostaven prispevek k varovanju okolja in virov. Papir, biološki odpadki in steklo so tiste vrste odpadkov, ki pri ločevanju slovenskim gospodinjstvom ne povzročajo preglavic.

Zatakne se pri embalaži

Zataknilo se je pri embalaži, za katero se zdi, da je najtežja kategorija pri pravilnem razvrščanju odpadkov, a je kljub temu le 3 % anketirancev menilo, da je postopek ločevanja embalaže zapleten. Več kot 85 % anketirancev je potrdilo, da vedno ali skoraj vedno ločeno zbirajo odpadno embalažo, papir, biološke odpadke in steklo. Zelo doslednih ali doslednih je pri tem več kot 90 % slovenskih gospodinjstev.

Praktična naloga, v kateri so se morali anketiranci odločiti, ali predmet sodi v zabojnik za preostanek odpadkov ali v zabojnik za odpadno embalažo, je pokazala, da so Slovenci zelo prepričani v svoje znanje o pravilnem ločevanju odpadkov. Medtem ko je bilo 63 % vprašanih prepričanih, da so pravilno razvrstili vsaj 80 % odpadkov, je bil rezultat skoraj štirikrat nižji – vsaj 80 % odpadkov je pravilno razvrstilo zgolj 24 % vprašanih.

Kartonska embalaža terja predpripravo

Boljše rezultate so anketiranci dosegali pri vprašanjih o kartonski embalaži za tekoča živila, ki bi jo po končani uporabi kar 85 % sodelujočih pravilno odvrglo v rumen zabojnik. Le 9 % vprašanih bi jo odvrglo v zabojnik za preostanek odpadkov. A kartonske embalaže za tekoča živila ne smemo odvreči kar tako. Kot je pokazala raziskava kar 90 % vprašanih ve, da je treba embalažo najprej izprazniti in sploščiti, le dobrih 27 % pa jih ve, da je treba embalažo pred odlaganjem tudi ponovno zapreti s pokrovčkom. Pravilno ločevanje je namreč predpogoj za reciklažo.

 

Vir: ACE

(Visited 391 times, 1 visits today)
Close