Reševanje okoljske problematike v Evropi za več zdravja

30 septembra, 2020

Onesnaženje zraka in obremenitev s hrupom, učinki podnebnih sprememb, kot so vročinski vali, ter izpostavljenost nevarnim kemikalijam so vzroki za zdravstvene težave Evropejcev. Kot kaže obsežna ocena zdravja in okolja, ki jo je objavila Evropska agencija za okolje (EEA), onesnaženost okolja prispeva k 13 % smrti.

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja evropskih državljanov je pomembnejše kot kdaj koli prej, pri čemer je pozornost trenutno usmerjena na obravnavanje pandemije COVID-19. Pandemija odlično ponazarja, kako zapletene so povezave med okoljem, našimi socialnimi sistemi in našim zdravjem.

Kakovost okolja ključnega pomena za določanje našega zdravja in dobrega počutja

Po podatkih poročila Evropske agencije za okolje z naslovom Zdravo okolje, zdravo življenje: kako okolje vpliva na zdravje in dobro počutje v Evropi, je velik delež bremena bolezni v Evropi še vedno povezan z onesnaževanjem okolja, ki je posledica človeških dejavnosti. V poročilu je poudarjeno, da je kakovost evropskega okolja ključnega pomena za določanje našega zdravja in dobrega počutja. Prikazano je, kako socialna prikrajšanost, nezdrave navade in spreminjajoči se demografski trendi v Evropi vplivajo na okoljsko zdravje, pri čemer so najhuje prizadete najranljivejše skupine prebivalstva.

Ključne ugotovitve

V Evropi je še vedno največja grožnja onesnažen zrak, saj v EU zaradi onesnaženosti zraka vsako leto prezgodaj umre več kot 400 000 ljudi. Na drugem mestu je obremenitev s hrupom, ta prispeva k 12 000 prezgodnjim smrtim; sledijo učinki podnebnih sprememb, predvsem vročinski vali.

Zdrava narava je ključni mehanizem za zagotavljanje javnega zdravja, zmanjšanje bolezni ter spodbujanje zdravja in dobrega počutja. Zelene rešitve so zmagovita trojna kombinacija za zdravje, družbo in okolje.

 

Vir: Evropska komisija

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 29 times, 2 visits today)