6:00 pop OKOLJE

Prostoživeče ptice sodijo v naravo in ne v ujetništvo

Prostoživeče ptice sodijo v naravo in ne v ujetništvo

V Sloveniji seznam navaja 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na našem ozemlju med letoma 1800 in 2011. Razen sive vrane, šoje in srake so na celotnem območju Slovenije, zavarovane vse domorodne vrste skupine pevci.

Na seznamu zavarovanih ptic so gnezdilke (vrste, ki pri nas le gnezdijo), prezimovalke (vrste, ki so pri nas le pozimi), stalnice (ki pri nas gnezdijo in prezimujejo) kot tudi selivke oziroma preletnice, ki našo državo zgolj prečkajo na poti do svojega cilja.

Vse vrste prostoživečih živali, ki so zavarovane na podlagi Zakona, o varstvu narave je prepovedano loviti. Podrobno ravnanje s prostoživečimi vrstami ureja Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih, ki določa, da je prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati živali živalskih vrst iz priloge 1 te uredbe.

Ptice pogosto odvzete iz narave

Veča se število tistih, ki se zavedajo, da prostoživeče ptice ne sodijo v ujetništvo in ki Inšpektoratu za okolje in prostor sporočajo, da so opazili nekoga, ki v kletki na vrtu ali na balkonu zadržuje ptice pevke. Opozarjajo tudi na primere nezakonitega odvzema malih ptic pevk, ki jih ljudje opisujejo na Facebooku. Samo osrednja območna enota je v zadnjem letu prejela več deset prijav nezakonitega zadrževanja domorodnih prostoživečih ptic.

Tudi inšpektorji za okolje se na terenu pogosto srečajo z ljubitelji ali gojitelji kanarčkov, ki z namenom parjenja in tako pridobivanja še bolj pisanih potomcev, jemljejo iz narave čižke, liščke, grilčke in podobne pisane vrste ptičkov. Lovijo jih ali z mrežami, ki so podobne ribiškim mrežam ali živolovkami. Ptice privabljajo s ptičjimi krmilnicami in celo ptičjim napevom.

Ukrepi inšpektorja 

Po prijavi inšpektor preveri, ali je žival res odvzeta iz narave oziroma ali ima imetnik dokumente o njeni pridobitvi iz legalne gojitve. Večinoma zavezanci ne morejo izkazati zakonitega izvora ptic. V teh primerih se upoštevajo zakonska določila, ki prepovedujejo odvzem vseh razvojnih oblik ptic iz narave. V primeru, da žival potrebuje veterinarsko oskrbo, se jo zaseže in odda v zavetišče.

Odvzem kosa iz narave

V konkretnem primeru je zavezanec na svojem Facebook profilu objavil fotografije poginulega kosa, ki je v mukah poginil, ko se je ujel v mrežo za zaščito sadja na vrtu. Pod objavo so bili sarkastični komentarji o tem, kako kos ne bo uničeval pridelka na vrtu ter komentarji o naravni selekciji. Prijavitelj, ki je o tem zapisu obvestil inšpekcijo, jo je podal tudi na policijo, saj ima takšno početje storilca lahko tudi elemente kaznivega dejanja. V prekrškovnem postopku mu je bila dodeljena globa v predpisani vrednosti 300 €, ker je ni poravnal, se bo izvedel postopek izterjave s strani FURSa.

Vir: MOP

(Visited 153 times, 2 visits today)
Close