Avtor vb; foto: shutterstock.com 11:29 dop OKOLJE

Po konferenci OZN o vodi: 689 zavez (od tega 2 slovenski)

Konferenca o vodi OZN 2023 se je odvijala v New Yorku od 22. do 24. marca 2023.

Zaključni dokument Konference ZN o vodi je Akcijska agenda o vodi, v kateri je zbranih 689 zavez držav, organizacij, institucij in nevladnih organizacij iz celega sveta o aktivnostih, ki bodo prispevale k pospešenemu izvajanju Cilja 6 Agende Združenih narodov (ZN) 2030.

Slovenija je prispevala dve zavezi v povezavi s čezmejnim sodelovanjem in prilagajanjem na podnebne spremembe. Hkrati se je zavezala tudi k skupnim aktivnostim v okviru zavez EU in k nekaj drugim zavezam iz mednarodnih povezav.

Po treh dneh konference so bili glavni poudarki oz. zaključki:

 Glavni poudarki in zaključkov konference so naslednji:

  • priprava nacionalnih integralnih vodnih in podnebnih politik do leta 2030;
  • razvoj globalnega vodnega informacijskega sistema;
  • razvoj sistemov zgodnjega opozarjanja na ekstremne vodne pojave;
  • redefiniranje politik financiranja in razvoj novih ekonomskih modelov za dosego ciljev trajnostnega razvoja na področju voda;
  • vzpostavitev globalna mreže izobraževanja na področju voda v pomoč državam v razvoju;
  • razvoj in uveljavitev sporazumov o čezmejnem vodnem sodelovanju;
  • preoblikovanje institucionalnega okvira o vodi v okviru ZN, vključno z imenovanjem posebnega odposlanca ZN za vode in neodvisnega znanstvenega panela o vodi ZN;
  • medvladno zasedanje leta 2025 z namenom pregleda izvajanja nacionalnih zavez Akcijske agende o vodi.

Slovenija ima bogate izkušnje

V okviru razprave o vodi kot ključnemu dejavniku prilagajanja in odpornosti na podnebne spremembe je minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan izpostavil trojno planetarno krizo podnebja, biodiverzitete in onesnaževanja. Upravljanje, varstvo in obnova vodnih in z vodo povezanih ekosistemov so predpogoj za uspešno omejevanje trojne krize. Slovenija je, kot je sporočilo ministrstvo, ponudila izmenjavo znanja in bogatih izkušenj na področju čezmejnega vodnega sodelovanja in prilagajanja na podnebne spremembe. Minister je med drugim opozoril na Mednarodno komisijo za Savski bazen kot primer mednarodno priznane dobre prakse.

Ministrstvo je sodelovalo tudi na stranskem dogodku o Vodni konvenciji, ki ji trenutno predseduje Estonija. Predstavil je poglede na razvoj konvencije in na prihajajoče slovensko predsedovanje Konvenciji v obdobju od 2024 do 2027.

(Visited 74 times, 1 visits today)
Close