1:09 pop OKOLJE

Plastika za enkratno uporabo v Sloveniji še kar naprodaj

Gibanje Break Free From Plastic je danes izdalo novo poročilo o stanju implementacije Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje po državah EU.

Po mnenju slovenskih predstavnikov gibanja, Ekologov brez meja, poročilo kaže napredek v večini držav, a tudi precej napak in pomanjkljivih ukrepov v načrtih za omejitev plastičnega onesnaževanja.

Prvo tako poročilo je bilo izdano lani, ko je potekel čas za prenos najstrožjih ukrepov iz direktive – prepovedi dajanja na trg in označevanja nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Slovenija prejela uradni opomin

Takrat je zaostajalo še veliko držav, med njimi tudi Slovenija, Slovaška in Španija, ki so januarja 2022 prejele uradni opomin zaradi pomanjkljivega prenosa direktive. Razlog za to ni le pomanjkanja ambicije, ampak tudi, ker Evropska komisija takrat še ni pripravila nekaterih usmeritev za pravilni prenos direktive v naš pravni red.

Prenos direktive še ni dokončan

Da večine ovir ni več, je razvidno tudi iz poročila, kjer je iz treh držav z dobro oceno število naraslo na devet. Slovenija se je zaradi predvidenih ukrepov uvrstila med države z dobro skupno oceno, čeprav prenosa direktive še nismo dokončali.

Po dolgi zakonodajni poti in več javnih obravnavah je dokončanje prenosa upočasnila tudi ustavna pritožba na novi Zakon o varstvu okolja, vseeno pa lahko pričakujemo sprejem do konca leta. Kar bo skrajni čas, saj nam leto 2023 že prinaša prve obveze glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti: ozaveščanje in plačilo stroškov za čiščenje smetenja z njihovimi izdelki.

Povsod po Evropi je bila prepoznana potreba po okrepitvi naporov za učinkovito implementacijo, saj so na trgu še vedno prisotni nekateri prepovedani plastični izdelki za enkratno uporabo.

Za uspešno implementacijo bo ključen kavcijski sistem za embalažo pijač

Jaka Kranjc, ki je v imenu Ekologov brez meja sooblikoval poročilo, je še dodal: »Pri nas bo za uspešno implementacijo ključen še kavcijski sistem za embalažo pijač, brez katerega ne bomo mogli doseči ciljev direktive (ne glede onesnaževanja, ne glede vsebnosti reciklirane plastike). Vladni rok, da podrobnosti uredi do naslednje pomladi, se hitro bliža, zamuda pa bi pomenila dodatne zaplete in onesnaževanje.«

Vir: EBM

(Visited 102 times, 1 visits today)
Close