Onesnažen zrak lahko skrajša življenje za kar 9 let

8 septembra, 2021

Pred kratkim so bili objavljeni izsledki ameriške raziskave, ki se je ukvarjala s tem, kako življenje v najbolj onesnaženih delih Indije vpliva na dolgoživost.

Raziskava pravi, da kar 480 milijonov Indijcev živi v izjemno ekstremno onesnaženih predelih, njihovo območje pa se vedno bolj širi. Onesnažen zrak v Indiji je vsako leto razlog za smrt milijona tamkajšnjih prebivalcev in v povprečju zmanjša življenjsko dobo za kar 9 let!

Po mnenju raziskovalcev lahko stroga in usmerjena politična akcija glede onesnaženosti podaljša življenje prebivalcev za 5 let. Poročilo pravi, da bi prebivalci Delhija lahko živeli kar 10 let več, če bi se stopnja onesnaženosti znižala do mere, ki ne presega priporočil Svetovne zdravstvene organizacije.

Poleg Indije so bili izpostavljeni še Pakistan, Nepal in Bangladeš. Kot primer dobre prakse pa so izpostavili Kitajsko, ki je z učinkovito politiko proti onesnaževanju od leta 2013 dosegla zmanjšanje onesnaženosti za skoraj 30 %.

Kako pa je v Evropi?

»V praksi je nemogoče doseči takšno kakovost zraka, ki bi stalno ustrezala predpisanim vrednostim. Vzroke onesnaženja zraka, glavni je nedvomno promet, je praktično nemogoče odstraniti. Onesnaženemu zraku, dejavniku tveganja za nastanek bolezni, je stalno ali občasno izpostavljen vsak prebivalec velikih mest Evrope,« pravijo na NIJZ.

Po njihovih podatkih v Evropi zaradi onesnaženega zraka, ki ga povzroča promet (oz. njegovih posledic) na leto umre najmanj med 40.000 in 130.000 ljudi.

»V Evropi je okoli 90 % mestnega prebivalstva izpostavljenega koncentracijam onesnaževal, večjim od mejnih vrednosti kakovosti zraka, ki se štejejo za škodljive za zdravje« pravijo na Evropski agenciji za okolje.

Kaj pa v Sloveniji?

Najbolj aktualno poročilo ARSO – Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2019 – pravi, da je bila onesnaženost zraka z delci PM10 v letu 2019 v povprečju nižja kot leta poprej. Boljše razredčevanje izpustov je v tem letu omogočila tudi odsotnost dolgotrajnih temperaturnih obratov.

»Že nekaj let meritve kažejo da se kakovost izboljšuje in da je večina onesnaževal pod zakonsko dovoljenimi vrednostmi. To nas sicer veseli, po drugi strani pa se moramo zavedati, da je kakovost zraka neobhodno povezana tudi z vremenom,« so zapisali. In še, da moramo biti pri vrednotenju učinkovitosti izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka moramo previdni, saj lokalni izpusti kljub navideznem izboljšanju kakovosti zraka še vedno ostajajo na visoki ravni.

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 72 times, 4 visits today)