Okoljski minister podpisal pogodbe za odvoz nakopičene odpadne embalaže

29 junija, 2020
Andreja Šalamun 
minister za okolje

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je pred nekaj dnevi podpisal 34 tripartitnih pogodb, s katerimi je komunalnim podjetjem omogočil takojšen odvoz nakopičene odpadne embalaže, so sporočili z okoljskega ministrstva. Vrednost pogodb znaša 3,1 milijona evrov. 

 

Pojasnili so, da bodo prevzeto komunalno odpadno embalažo (KOE) najprej odpeljali v postopke predobdelave (sortiranje na posamezne frakcije materialov). Nato bodo reciklabilne materiale posredovali v postopke končne predelave, nereciklabilni del KOE pa bodo večinoma namenjeni za termično obdelavo.

 

Ukrep je država določila v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane Republike Slovenije in slovensko gospodarstvo (#PKP2). Kot pravijo na ministrstvu, »s tem začasnim ukrepom država zaradi kopičenja odpadne embalaže pri izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov rešuje zatečeno stanje iz preteklih let in v letošnjem letu zbrane odpadne embalaže«. Pojasnijo, da so bile zmogljivosti predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže namreč močno presežene, »zaradi česar je obstajalo resno tveganje za onesnaženje okolja in zdravja ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki«.

Vrednost podpisanih pogodb znaša 3,1 milijona evrov. 

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 100 times, 5 visits today)