11:24 dop OKOLJE

Nacionalni inštitut za biologijo je prejel nagrado Natura 2000

Nacionalni inštitut za biologijo je s prijavo “Monitoring in raziskave hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji” po mnenju strokovne žirije zmagovalec v kategoriji slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000.

Projekt Monitoring in raziskave hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji, ni klasični monitoring vrst, temveč obsega tudi inovativne metode raziskovanja, terenskega dela in genetskih raziskav, ki so bistveno izboljšale poznavanje vrst hroščev v Sloveniji in Evropi.

»Slovenska nagrada Natura 2000 je nastala po vzoru evropske – izjema pa je kategorija slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000, ki jo v Sloveniji predstavljamo kot prvi in izpostavlja dobre prakse z dolgoročnimi učinki na področju znanosti biologije. Prijava Nacionalnega inštituta za biologijo dokazuje, da slovenski raziskovalci sistematično in dolgoročno prispevajo k boljšemu poznavanju, razširjenosti in ekologiji vrst, ki so pomembne na evropski ravni,« je povedala ob podelitvi plakete Maja Cipot, vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji na Ministrstvu za okolje in prostor.

Slovenija ena od vodilnih na področju monitoringa hroščev

Doc. dr. Al Vrezec, znanstveni svetnik NIB, je že več kot poldrugo desetletje gonilna sila raziskav hroščev v Sloveniji, je ob tem dodal: »Leta 2006, ko smo skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor zasnovali shemo monitoringa hroščev evropskega varstvenega pomena v skladu z implementacijo evropske Habitatne Direktive v okviru omrežja Natura 2000, smo orali ledino. Danes po 16 letih monitoringa je Slovenija ena od pionirskih držav na področju monitoringa hroščev, kar je še zlasti pomembno v luči novih dognanj o splošnem upadanju biotske pestrosti, še zlasti žuželk. Nacionalna shema monitoringa hroščev je postala ključno sidrišče za vse ostale raziskovalne, naravovarstvene in gospodarske projekte na področju ohranjanja ogroženih vrst hroščev in upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji in drugod po Evropi.«

(Visited 62 times, 4 visits today)
Close