10:00 dop OKOLJE

Na Mežakli in Pokljuki posadili 5000 dreves, sadijo še naprej …

“Na območju pod Petelinom na Mežakli in pod Jerebikovcem na Pokljuki se izvaja sadnja dreves. Doslej je bilo posajenih 5.000 sadik,” so sporočili iz Triglavskega narodnega parka in napovedali, da bo v tem tednu posajenih še dodatnih 2.050 dreves: “Večinoma jerebika, precej macesna, ki je zelo pomemben v prehrani divjega petelina, zelena jelša in nekaj vrbe (iva) ter mokovca.”

V okviru projekta VrH Julijcev – izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku te plodonosne vrste in macesen sadijo z namenom izboljšanja življenjskega okolja za divjega petelina in gozdnega jereba, saj te vrste predstavljajo pomemben delež njune prehrane. “Koristi pa so tudi širše. Te sadike namreč sadimo na velike presvetlitve, ki so nastale z ujmami (večinoma z vetrolomi) in so močno zatravljene – poleti trava sega tudi preko višine človeka, kar otežuje naravno pomlajevanje gozda. S temi pionirskimi vrstami bomo z zmanjševanjem svetlobe in hranil poslabšali pogoje travam in pripravili območje za lažje naravno pomlajevanje ciljnih drevesnih vrst,” so še povedali.

 

Vir: Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave, Planinska zveza Slovenije Zavod za gozdove Slovenije DOPPS – BirdLife Slovenia

(Visited 200 times, 2 visits today)
Close