Medovarni smetnjaki za preprečevanje konfliktov med medvedi in ljudmi

5 novembra, 2020
Foto: Občina Pivka

Preprečevanje dostopa medvedom do hrane človeškega izvora je ena izmed glavnih preventivnih aktivnosti zapreprečevanje konfliktov med medvedi in lokalnim prebivalstvom. Zavod za gozdove Slovenije je v ta namen v Primorsko-notranjski regiji v okviru projekta Carnivora Dinarica postavil deset medovarnih ohišij za smetnjake.

Medovarna ohišja za posode za odpadke so se že v okviru projekta LIFE DINALP Bear izkazala kot učinkovit ukrep preprečevanja konfliktov z medvedi, zato z postavljanjem medovarnih ohišij nadaljujejo tudi v okviru projekta Carnivora Dinarica. V Sloveniji so tako v okviru tega projekta dokončali postavitev desetih medovarnih smetnjakov na štirih lokacijah, kjer so se v preteklosti pojavljale težave z medvedi ali imajo medovarni smetnjaki izobraževalno vlogo. Za nova medovarna ohišja so tako bogatejši Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti Rak v Rakovem Škocjanu, naselje Dolenje jezero pri Cerknici ter Občina Loška dolina.

Vsa postavljena medovarna ohišja so opremili z informacijskimi tablami, ki na poljuden način razlagajo problematiko prosto dostopnih človeških virov hrane in medvedov ter izobražujejo o pravilni uporabi medovarnih smetnjakov.

Medovarna ohišja je izdelalo kovinarstvo JerMat, Matej Vrtovec s.p.. Aktivnosti, v katerih so sodelovali Občina Pivka, Občina Loška dolina, Notranjski regijski park ter CŠOD Rak, pa so koordinirali na Zavodu za gozdove Slovenije.

Izdelano je tudi medovarno ohišje posod za smeti pri Krpanovem domu, v katerem bodo uredili Center zveri Dinaridov DINA, postavili pa ga bomo, ko bo končana obnova fasade tega doma. Medovarno ohišje na tej lokaciji bo služilo izobraževalnim in promocijskim namenom.

 

Vir: Občina Pivka

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 107 times, 2 visits today)