Mednarodni dan biotske raznovrstnosti: “Smo del rešitve za naravo”

22 maja, 2021

Vsako leto 22. maja obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti z namenom ohranjanja in krepitve pestrosti živalskega in rastlinskega sveta ter življenjskih okolij na Zemlji. Letošnji poteka pod geslom “Smo del rešitve za naravo”, s katerim spodbujamo razprave o naravi prijaznih rešitvah za podnebne in zdravstvene izzive, varnost hrane in vode ter trajnostno življenje.

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje Sloveniji pripada manj kot 0,004 % celotne zemeljske površine in 0,014 % kopnega, vendar na tej površini živi več kot 1 odstotek vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji in več kot 2 odstotka kopenskih. Tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru uvršča Slovenijo med naravno najbogatejša območja na svetu.

Naravno bogastvo Slovenije

Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena. Slovensko naravo še posebej varujemo v 50 naravnih parkih (1 nacionalni, 3 regijske in 46 krajinskih), 56 naravnih rezervatih in 1 strogem naravnem rezervatu ter s 1.161 naravnimi spomeniki. V Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med njimi je več kot 2.000 vrst, uvrščenih na rdeči seznam (ogrožene rastlinske in živalske vrste), zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst. V okviru največjega svetovnega naravovarstvenega omrežja Natura 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst ter 60 tipičnih naravnih okolij, kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih naravnih okolij Nature 2000 v EU.

Sodelovanje ključnega pomena za prihodnost

K ohranjanju in izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij prispevamo s številnimi projekti, ki so sofinancirani s strani EU, Evropskega gospodarskega prostora in nacionalnih sredstev. Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Trenutno na 50 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 12 večjih projektov, namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst ter življenjskih okolij, ki združujejo več kot 50 organizacij. Med njimi so lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zasebni zavodi, raziskovalne institucije, ministrstva, upravljavci zavarovanih območij in drugi. Več kot 380 strokovnjakov različnih sektorjev, med katerimi je kar 120 novo zaposlenih, vsakodnevno skrbi za boljše stanje slovenske narave.

 

Vir: Natura 2000

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 19 times, 1 visits today)