2:35 pop OKOLJE

Katere so bile najštevilčnejše vrste ptic pri nas v lanskem letu?

Zadnji teden januarja na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPP) že tradicionalno preštevajo ptice, ki se zadržujejo v bližini naših domov.

“V letu 2022 smo s skupnimi močmi našteli kar 13.821 ptic, pripadajočih 73 vrstam,” so povedali, saj akcija poteka tako, da pri štetju lahko sodeluje vsak. In katerih je bilo največ?

Najštevilčnejša vrsta je bil ponovno domači vrabec, ki na vrhu kraljuje že vsa leta akcije. Našteli so jih kar 2085. Letos je njegov prestol sicer resno ogrozila siva vrana, ki jo je od vrha ločilo le 13 opazovanih osebkov (opazovanih je bilo 2072 osebkov). Na tretjem mestu se je letos znašla velika sinica s 1371 opazovanimi osebki.

“Vse tri vrste so po številu opazovanih osebkov sestavljale 40 % vseh opazovanih ptic. Trem najštevilčnejšim so sledili domači golob, poljski vrabec, ščinkavec, lišček, plavček, kos in sraka,” so še povedali na DOPPS.

Kaj pa številčni čižki iz leta prej?

V letu 2021 so opazovali nenavadno veliko število čižkov: “Takrat so se prvič zavihteli med deset najštevilčnejših vrst, končali na 4. mestu in prehiteli celo veliko sinico. Letos ponovno niso bilo zelo številčni in v primerjavi s preteklimi leti (z izjemo leta 2021) zastopani v približno enakem odstotku.” Kaj se je zgodilo v letu 2021?

“Bili smo priča manjšemu vpadu vrste iz severnih in vzhodnih krajev Evrope, podobno, kot smo kdaj v preteklosti temu lahko priča v primeru pinož. Slednje smo ugotovili prav s pomočjo podatkov akcije Ptice okoli nas, kar je posebej navdušujoče. Ljubiteljska znanost deluje!” so še izpostavili v Društvu.

Zanimive vrste ptic, preštete v akciji Ptice okoli nas v letu 2022, in njihovo število

Vir: DOPPS

Ptice preštevali tudi otroci

Akcija Ptice okoli nas je v letu 2022 združila 892 opazovalcev. “Še posebej nas veseli, da je med nami veliko otrok, ki se akciji pridružijo v šoli. Letos je bilo takšnih 639 iz 23 različnih osnovnih šol in vrtcev. Ptice so najbolj pridno preštevali v Vrtcu Lenart (183 sodelujočih), Vrtcu Tezno Maribor (70 sodelujočih), OŠ Gustava Šiliha Velenje (60 sodelujočih), OŠ Ledina (49 sodelujočih) in Strokovni gimnaziji ŠC Kranj (41 sodelujočih),” so povedali spodbuden podatek na DOPPS.

Hkrati so napovedali tudi letošnjo akcijo: “Akcija Ptice okoli nas bo v letu 2023 potekala ob ponedeljka, 23. do nedelje, 29. januarja. V tem tednu si enkrat vzemite pol ure časa in opazujte ptice na poljubni lokaciji.”

Več o tem, kako sodelovati, pa TULE.

(Visited 111 times, 4 visits today)
Close