1:39 pop OKOLJE

Kako se lahko sami zaščitimo pred poplavami?

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s partnerji v okviru projekta FRISCO1 pripravilo informativno zloženko ‘Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami’, ki vsebuje zbirko koristnih napotkov in virov informacij o tem, kaj lahko sami naredimo, da smo bolje pripravljeni na poplavo.

Namen projekta FRISCO1 je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure.

Informativna zloženka je pripravljena kot zbir koristnih napotkov, da se lahko na morebitno prihajajočo poplavo tudi sami bolje pripravimo, in, kot poudarjajo na Ministrstvu, z željo, da bi jo poplavno ogroženi subjekti čim manj uporabljali oz. nikoli potrebovali.

MOP: “Poplave so bile, so, in tudi še bodo, povsem preprečiti pa jih ne moremo, zato je nujno določene napotke redno ponavljati in širiti.”

Kaj lahko izvemo v zloženki?

V zloženki lahko npr. preberemo, da ogrožujoča poplava lahko nastane tudi iz struge potočka, ki je “velik le za kozarec” in da že 40 cm globoka deroča voda lahko odnese tudi najtežja in največja osebna vozila. Prav tako so v zloženki našteti tudi številni drugi koristni napotki za samozaščito, napotki kako se izognemo nepravilnostim ter zbirka podatkovnih virov in povezav, kjer lahko dobimo več informacij v primeru poplave.

Zloženka je dosegljiva na spletni strani MOP v pdf obliki.

(Visited 362 times, 1 visits today)
Close