Kako Luksemburg spodbuja občine k zaščiti biotske raznovrstnosti?

25 septembra, 2020

Sredi septembra je ministrstvo za okolje, podnebje in trajnostni razvoj Luksemburga predstavilo sporazum imenovan Naturpakt. S tem želi država spodbuditi občinske oblasti, da bi še bolj vestno sprejemali aktivne ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti in naravnih virov.

Na tiskovni konferenci ministrice Carole Dieschbourg je postalo jasno, da občine veljajo za ključnega državnega partnerja pri zaščiti biotske raznovrstnosti in naravnih virov. Ker imajo v lasti približno 13 % državnega ozemlja, kjer lahko potekajo takšni ukrepi. Lokalne oblasti lahko pomembno prispevajo k izboljšanju okoljskih razmer in so ključne za ohranitev ekosistemov v državi, so ugotovili in sporočili.

Občine se zavežejo k ukrepanju

Zato je država pripravila sporazum Naturpakt Gemeng, v katerem se občina zaveže, da bo na svojem ozemlju izvajala ukrepe za obnovo kopenskih in vodnih habitatov, ekološko povezanost in krepitev odpornosti ekosistemov. V zameno bo država podpisnicam sporazuma zagotovila subvencije za poslovanje in krila stroške tako imenovanih svetovalcev »Pacte Nature«.

Namen je izboljšati stanje

Naturpakt bo deloval podobno kot obstoječi Klimapakt, kjer država finančno in tehnično pomaga občinam pri izvajanju podnebne in energetske politike, skladno z evropsko energetsko nagrado. Podobno bo imel Naturpakt tudi sistem certificiranja s štirimi stopnjami zmogljivosti: osnovno, bronasto, srebrno in zlato. Ustrezna raven bo določena za vsako občino, odvisno od ukrepov, ki jih bo izvajala. Namen teh ukrepov je izboljšati stanje biotske raznovrstnosti na občinskih ozemljih, izboljšati ozaveščenost, ter pomagati občinam, da postanejo vzor.

 

Vir: The Mayor Eu

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 38 times, 3 visits today)