1:30 pop OKOLJE

Kako bo videti prihodnost ravnanja z odpadki?

Ravnanje z odpadki je eden od vidikov mestnega življenja, ki ga večina ljudi ne opazi. Ko mesta rastejo, se prebivalstvo in poraba virov v mestih povečujeta, posledično je več odpadkov, kar povzroča številne okoljske in družbene izzive. Kupi odpadkov in prepolni zabojniki so le začetek tega, kar lahko privede v zdravstveno krizo.

 

Razumevanje ravnanja z odpadki

Kaj se zgodi z odpadki, ko nekdo odloži na primer plastenko v zabojnik, do trenutka, ko je le ta odložena na odlagališče? Malo ljudi danes vstane dovolj zgodaj, da bi bili priča vozilom za odvažanje odpadkov, ki se vozijo po mestu in zbirajo komunalne odpadke iz zabojnikov.

Ko se vozilo napolni, odpelje odpadke do najbližjega odlagališča, ki ima prosto zmogljivost. To je lahko v bližini mesta ali včasih na stotine kilometrov stran.

 

Kaj gre lahko narobe?

Mesta po vsem svetu se še naprej širijo. Ulice, ki so bile nekoč mirne, trpijo zaradi zastojev, ki ovirajo delo vozil za odvažanje odpadkov in koši za smeti se polnijo hitreje, kot jih je mogoče izprazniti. Rezultat ni le grd, ampak potencialno nevaren – pretirano kopičenje odpadkov so odlično gojišče za podgane, žuželke in različne bolezni.

 

Pomaga lahko sodobna tehnologija

Pametne tehnologije lahko izboljšajo skoraj vse vidike življenja v mestu, vključno z ravnanjem z odpadki. Z namestitvijo majhnih senzorjev IoT v zabojnike, se ustvari omrežje, ki lahko v realnem času pošilja informacije o njihovi stopnji polnjenja.

Vozila za zbiranje odpadkov in naprave za odstranjevanje (odlagališča odpadkov, sežigalnice in obrati za recikliranje) so med seboj povezani, da v realnem času prikažejo zasedenost. Sledi zadnji del – prefinjen, a enostaven za krmarjenje sistema. Senzorji zagotavljajo surove podatke za izdelavo načrta optimizacije za zbiralna vozila, zadnji del pa izračuna optimalno pot za vozila vsak dan, od prevzema do odlaganja.

 

Primerno za vsa hitrorastoča mesta

Sistem je prilagodljiv pri oblikovanju učinkovitega načrta – zbiranje odpadkov samo, kadar je to potrebno, pri čemer se izogiba urniku vožnje praznih vozil. Nagnjeni so tudi k območjem s posebnimi zahtevami, kot so proizvodni obrati.

Še več, pametni sistem je mogoče integrirati z drugimi pametnimi rešitvami, kot je nadzor prometa, da se poveča produktivnost obeh sistemov. Tako imajo mesta vseh velikosti od njih koristi, zlasti tista, ki se hitro povečujejo.

 

Vir: The Mayor 

(Visited 256 times, 1 visits today)
Close