Evropska komisija poziva župane za bolj zelena, zdrava in čista mesta

28 oktobra, 2020
Evropska komisija poziva župane za bolj zelena, zdrava in čista mesta

Evropska komisija uvaja najnovejšo pobudo, namenjeno spopadanju s sodobnimi izzivi v urbanem okolju. Sporazum o zelenem mestu bo zbral župane in lokalne oblasti po vsej Evropi, da se bodo skupaj zavzemali za bolj zelena, čista in zdrava mesta.

Podnebne spremembe so v središču vodilnega evropskega zelenega dogovora Komisije in mesta so med najpomembnejšimi akterji strategije Unije za reševanje okoljskih vprašanj. Tako bo sporazum o zelenem mestu, ki bo združil župane in lokalne predstavnike celine, imel ključno vlogo pri zagotavljanju, da bo zelena politika dosegla vse evropske državljane.

Vabilo vsem županom evropskih mest

S pridružitvijo sporazumu, se mesta zavežejo, da bodo obravnavala pet ključnih področij ravnanja z okoljem – zrak, vodo, naravo in biotsko raznovrstnost, krožno gospodarstvo in odpadke ter hrup. Na vsakem od teh področij se mesta zavežejo, da bodo vzpostavila skupne izhodiščne ravni in ambiciozne cilje ter izvedla široko paleto ukrepov za dosego omenjenih ciljev. Vsi podpisniki podpirajo skupno prepričanje, da bodo do leta 2030 privlačna mesta za življenje, delo in naložbe ter bodo podpirala zdravje in dobro počutje Evropejcev.

Dodatne možnosti financiranja zelenih projektov

S pridružitvijo sporazumu o zelenem mestu, mesta ne bodo sodelovala le v gibanju po vsej celini, ki bo na prvo mesto postavila zdravje in dobro počutje državljanov, temveč bodo lahko oblikovala tudi prihodnjo evropsko okoljsko politiko. Poleg tega bodo lokalne oblasti, če se bodo zavezale k temu, dobile dostop do dodatnih evropskih možnosti financiranja za zelene projekte in bodo upravičene do prilagojenih in posebnih informacij ter smernic o izvajanju in razvoju.

Vir: The Mayor Eu

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 32 times, 1 visits today)