Evropska komisija izdala opomin Sloveniji zaradi neskladnega prenosa direktive 

8 julija, 2020
Andreja Šalamun
Evropska komisija

»Evropska komisija je s področja okolja odprla uradni opomin (kršitev), zaradi neskladnega prenosa Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode,« so sporočili s slovenskega predstavništva Evropske komisije. 

Pojasnili so, da je komisija ocenila prenos člena 12(1) direktive v luči sodbe Sodišča EU C-529/15 v vseh državah članicah EU ter ugotovila, da v 16-ih državah prenos še vedno ni skladen z navedeno sodbo. Države, med njimi tudi Slovenija, imajo tri mesece časa za odgovor komisiji.

Kaj očitajo Sloveniji? »Direktiva o okoljski odgovornosti navaja, da se lahko okoljska škoda prepreči ali sanira med drugim tudi s priznanjem pravice fizičnim in pravnim osebam, da zahtevajo, da pristojni organ odloči o preventivnih in sanacijskih ukrepih, ki jih mora sprejeti odgovorni izvajalec. Direktiva tudi zagotavlja, da finančne posledice sanacijskih ukrepov krije gospodarski subjekt, ki je okoljsko škodo povzročil. Sodišče je to pravico do zahteve za ukrepanje pojasnilo v zadevi C-529/15, pri čemer je navedlo, da morajo imeti vse kategorije fizičnih in pravnih oseb, ki imajo pravico do preprečevanja ali sanacije škode ali jim je to v interesu, možnost, da od organov zahtevajo sprejetje take odločitve. Komisija je ugotovila, da je Slovenija to prenesla samo delno, zato prenos ni skladen,« so pojasnili na slovenskem predstavništvu.

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 51 times, 1 visits today)