Eko sklad znižal subvencije za e-vozila

17 marca, 2020
Andreja Šalamun
Eko sklad znižal subvencije za e-vozila

Eko sklad je v petek, 13. marca 2020, v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Glavna sprememba poziva je, da se je spodbuda oziroma subvencija pri nakupu električnih avtomobilov za pravne in fizične osebe prvič po letu 2016 znižala. Namesto 7.500 evrov zdaj znaša šest tisoč. Ukinja tudi spodbudo za priključne hibride.

 

Kot pojasnijo na Eko skladu, je razlog za spremembe »naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj je število spodbujenih vozil vsako leto večje za 60 do 80 odstotkov. Da se zagotovi kontinuiteta spodbud in se pozivi ne bi zapirali sredi leta, je treba spodbude znižati,« pravijo.  

Višina spodbude za ostale kategorije na obeh javnih pozivih ostaja nespremenjena.  

 

Tokratni poziv je kombiniran 

Novost pri javnem pozivu za pravne osebe je tudi, da gre za kombiniran poziv, ki vključuje možnost sočasne pridobitve kredita in subvencije. »Ta sprememba bo poenostavila in skrajšala čas obdelave vlog, predvsem pa izpolnjevanje vlog vlagateljem, saj z eno vlogo vlagatelj prejme dva finančna instrumenta, kredit in nepovratna sredstva, hkrati,« pojasnijo na Eko skladu in dodajo, da znaša obrestna mera za kredit trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najnižji znesek odobrenega kredita je 25.000 evrov.  

Dodali so tudi določilo, da vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ter da v primeru, ko višina stroška nakupa vozila znatno presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek nakupa vozil upošteva tržno ceno. 

 

Spremembe tudi za fizične osebe 

Spremembe so tudi za fizične osebe, in sicer se spremeni pogoj za nakup testnega vozila. Obdobje, ko mora biti vozilo s strani vlagatelja kupljeno in registrirano, se podaljša na devet mesecev od prve registracije vozila, pri čemer pa ostaja enaka zahteva, da ima prodajalec pred tem vozilo lahko registrirano največ šest mesecev. 

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si

 


Nazaj na kategorijo OKOLJE.

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 296 times, 4 visits today)