Družbi Plastenka koncesija za vodo

6 novembra, 2020

Vlada je izdala odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 podeli družbi Plastenka predelava plastičnih mas d.o.o., Radomlje.

Strokovna komisija za izbor koncesionarja za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač v družbi Plastenka, d. o. o. iz vrtine P-1/06 je dne 7. 9. 2020 po izvedenem javnem razpisu pripravila mnenje v katerem ugotavlja, da družba Plastenka predelava plastičnih mas d.o.o., Radomlje izpolnjuje vse predpisane pogoje. Po dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja se bo s koncesionarjem sklenila koncesijska pogodba, za podpis katere vlada pooblasti mag. Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor.

 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 53 times, 1 visits today)