12:40 pop OKOLJE

Divji petelin izginja tudi z območja Jelovice

Populacija divjega petelina se je tako v enajstih letih zmanjšala kar za 40 %.

“Letošnji popis divjega petelina na Jelovici je pokazal, da vrsta vztrajno izginja tudi s tega območja, ki je v preteklosti veljalo za eno izmed najboljših v Sloveniji,” so žalostno vest sporočili z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Kot so pojasnili, je vzrok predvsem izginjanje starih gozdov in vznemirjanje ptic zaradi turističnih in rekreacijskih dejavnostih v teh gozdovih.

Divji petelin spada med ogrožene živalske vrste, saj se njegova številčnost neprestano zmanjšuje. Vzroki za to so različni, od zmanjševanja deleža starih ohranjenih raznodobnih gozdov, vsesplošna vznemirjenost v gozdovih zaradi turizma in rekreacije, povečanje številčnosti malih plenilcev do globalnega segrevanja in kislega dežja.

(Visited 127 times, 3 visits today)
Close