BlueInvest: podpora pomorskemu gospodarstvu

6 februarja, 2020
Samo Kranjec

Ustanovitev Sklada BlueInvest: podpora pomorskemu gospodarstvu, ki ima lahko pomembno vlogo pri preoblikovanju v ogljično nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

Evropska komisija je, v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom, na nedavni konferenci BlueInvest Day ustanovila sklad BlueInvest. »Gre za delniški investicijski sklad v vrednosti 75 milijonov evrov. Zagotavljal bo financiranje za osnovne delniške sklade, ki podpirajo inovativno modro gospodarstvo, torej gospodarske dejavnosti, povezane z oceani, morji in obalami,« sporočajo s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Spodbujanje prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo

Modro gospodarstvo obsega podjetja, ki proizvajajo blago ali ponujajo storitve, ki prispevajo k pomorskemu gospodarstvu. Vključuje veliko obetavnih pobud in podjetij v začetni fazi, ki pogosto izhajajo iz programov za raziskave in razvoj, ki jih financira EU.

Ta sektor ima lahko pomembno vlogo pri preoblikovanju v ogljično nevtralno gospodarstvo do leta 2050, kar je cilj, napovedan v evropskem zelenem dogovoru. Novi program podpira Evropski sklad za strateške naložbe, finančni steber naložbenega načrta za Evropo.

Izboljšanje dostopa do financiranja

»BlueInvest je pobuda Evropske komisije, katere cilj je izboljšati dostop do financiranja in pripravljenosti za naložbe za zagonska podjetja, podjetja v začetni fazi ter mala in srednja podjetja, ki so dejavna v modrem gospodarstvu. Njene značilnosti vključujejo spletno skupnost, pomoč podjetjem pri pripravljenosti za naložbe, sodelovanje vlagateljev, dogodke, akademijo in nabor projektov,« razlagajo na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji.

 

(Visited 13 times, 1 visits today)