8:00 dop OKOLJE

Bi posvojili košček slovenske obale?

Na naši obali potekata dva projekta, usmerjena v prizadevanje sredozemskih obalnih držav proti onesnaževanju z morskimi odpadki, Posvoji obalo in SUPer gostinci. Vodi ju javni zavod Krajinski park Strunjan, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in zavodom TRI-NITI.

Posvoji obalo

Namen akcije je redno čiščenje in zbiranje podatkov o morskih odpadkih »posvojenega« koščka obale, ozaveščanje obiskovalcev in javnosti o problematiki odpadkov v morskem ekosistemu. Zbrani podatki se bodo posredovali tudi pristojnim državnim organom.

Če bi si želeli posvojiti obalo, enega od odsekov Rtič Strunjan, Mesečev zaliv ali Bele skale, pokličite na 08 20 51 880 in dogovorili se boste, kako poteka posvojitev in kdaj lahko izbrani del obale skupaj tudi očistite.

Od spremljanja do preprečevanja odpadkov

Plastic Busters MPAs je projekt, financiran v sklopu programa Interreg Med. Njegov cilj je vzdrževati biotsko raznovrstnost in ohranjati naravne ekosisteme v pelagičnih in obalnih zaščitenih morskih območjih s konsolidiranim prizadevanjem sredozemskih obalnih držav proti onesnaževanju z morskimi odpadki. Projekt vključuje dejanja, povezana s celotnim ciklom ravnanja z morskimi odpadki, od spremljanja in presoje do preprečevanja in zmanjševanja. Poleg tega predvideva tudi ukrepe za krepitev mreženja med obalnimi in pelagičnimi zaščitenimi morskimi območji Sredozemlja.

“SUPer gostinci”

Tudi lastniki gostinskih lokalov na obali lahko posvojijo košček obale. In sicer tako, da se odpovejo plastiki za enkratno uporabo, enemu najpogostejših odpadkov na slovenski obali. V ta namen lahko v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije sklenejo prostovoljno zavezo k zmanjšanju ali popolni odpovedi uporabe plastike za enkratno uporabo v njihovem lokalu.

»Posvoji obalo« in “SUPer gostinci” sta pilotna projekta v sklopu projekta »Piloting marine litter Prevention and Mitigation Measures in Mediterranean Marine Protected Areas«, ki ga podpira organizacija MIO-ECSDE iz Grčije, v sklopu Interreg MED projekta »Plastic Busters« in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, potekata pilotna projekta:

Vir: Park Strunjan

(Visited 357 times, 1 visits today)
Close