Arso znova v presojo o dovoljenju za obratovanje NEK

24 februarja, 2020
Andreja Šalamun

Agencija RS za okolje (Arso) bo morala znova odločati o tem, ali za 20-letno podaljšanje delovanje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ta potrebuje presojo vplivov na okolje, je določilo Upravno sodišče. To je namreč ugodilo tožbi treh nevladnih okoljskih organizacij ter odpravilo odločitev agencije iz leta 2017, da NEK za podaljšanje obratovanja ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

 

Na agenciji bodo morali ob tem tudi ugotoviti, katere naložbe bo treba izvesti, da bo podaljšanje obratovanja sploh možno. Če bo tokrat odločitev agencije drugačna in bo potrebna presoja vplivov na okolje, bodo morali pripraviti tudi okoljsko poročilo, dati javnosti možnost komentiranja, izvesti pa bo potrebno tudi čezmejno presojo.

 

Naslonili so se na odločitev evropskega sodišča 

Kot pravi Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, se je sodišče pri svoji odločitvi naslonilo na odločitev Sodišča EU, ki je v podobni zadevi podaljšanja delovanja belgijske jedrske elektrarne odločilo, da je presoja vplivov na okolje potrebna. »V belgijskem primeru je evropsko sodišče zavzelo stališče, da so tudi posodobitvena dela na elektrarnah, vključno s tistimi, ki izhajajo iz programov staranja in programov nadgradnje varnosti, če spreminjajo fizično stvarnost območja, predmet presoje vplivov na okolje. Kar nekaj takih del se izvaja tudi v NEK,« je dejala.

 

Arso se bo moral opredeliti do vseh predvidenih posegov

Sodišče je določilo, da se bo morala Agencija RS za okolje v novem postopku opredeliti do vseh predvidenih posegov v NEK, ki so vezani s podaljšanjem obratovanja elektrarne. Pri tem bo morala upoštevati, da je za nekatere izmed njih treba izvesti presojo vplivov na okolje, npr. za suho skladiščenje, ter da je drobljenje projektov v nasprotju z veljavno zakonodajo, so pojasnili nevladniki.

»NEK si že ves čas od odločitve v letu 2012, da izvede tehnične posodobitve za podaljšanje delovanja s prvotno predvidenih 40 let na 60 let, prizadeva, da presoje vplivov na okolje ne bi bilo,« je dejala strokovna sodelavka društva za sonaraven razvoj Focus Barbara Kvac. »Nikoli ni podal potrebne vloge za izvedbo predhodne presoje vplivov na okolje, ko pa je Arso na pobudo nevladnih organizacij začel postopek predhodne presoje po uradni dolžnosti, je izvedbi presoje vplivov na okolje ves čas nasprotoval,« je navedla.

 

Sodba Upravnega sodišča je dostopna tukaj. https://a9g3u8k4.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/02/sodba-o-NEK-feb2020.pdf

 

NEK je obratovalno dovoljenje pridobil januarja 1984, dovoljenje pa nima časovne omejitve. Iz njega izhaja, da so v NEK dolžni vsakih deset let izvesti celovit varnostni pregled. Uprava RS za jedrsko varnost je leta 2012 izdala dve odločbi, s katerima je dovolila spremembo tehnične specifikacije, na podlagi katere je mogoče delovanje NEK ne 40 let, kot je bilo prvotno predvideno, temveč 60 let. Nadzorni svet NEK je leta 2014 odločal o podaljšanju življenjske dobe in soglašal, da se delovanje elektrarne podaljša do leta 2043.

(Visited 20 times, 1 visits today)