12:07 pop OKOLJE

420 sadik projektu Drevo za Cerje za ničelne emisije toplogrednih plinov

S finančno donacijo 4.200 evrov za nakup 420 sadik in načrtovano izvedbo pogozdovanja z zaposlenimi v začetku leta 2022, so v družbi Mars postali trden člen zelene družine, ki že tretje leto predano skrbi za revitalizacijo 100 hektarov pogorišča na Cerju, vračanje avtohtonih drevesnih vrst, obnovo habitata za zaščitene živalske in rastlinske vrste ter obnovo pljuč planeta.

V povezavi z Marsovimi ambicioznimi cilji za doseganje ničelnih emisij toplogrednih plinov v svoji vrednostni verigi do leta 2050 se je podjetje namreč odločilo, da v regiji podpre projekte, ki so skladni z njihovo vizijo in pomenijo pomembne spremembe na bolje. Med dolgoročnimi trajnostnimi projekti, ki vključujejo širšo skupnost in prinašajo spremembe v razumevanju odločilne vloge posameznika in povezane skupnosti v procesu oblikovanja prihodnosti, so izbrali Drevo za Cerje.

Drevored hvaležnosti: Slovenija daruje drevesa za Cerje!

 

Več o projektu Drevo za Cerje na www.drevozacerje.si.

 

(Visited 286 times, 1 visits today)
Close