239 poostrenih nadzorov obratov, ki predstavljajo tveganje za okolje

30 januarja, 2020

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor sporoča, da so lani opravili 239 poostrenih nadzorov obratov in naprav, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje. 

Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje in elektroenergetski inšpektorji ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, tudi inšpektorji Urada za kemikalije, so vsak iz svojega področja, v letu 2019, izvedli 239 skupnih nadzorov obratov oziroma zavezancev z napravami, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje, zaradi česar morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in delovati v skladu z njim. V akciji sodeluje tudi ARSO, ki zavezancem z napravami, ki predstavljajo tveganje za okolje, izdaja okoljevarstvena dovoljenja.

V letošnjem letu bodo do 1. septembra, ko se bo akcija zaključila opravili še  poostrenih nadzorov 165 imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj.

In kaj je pokazal nadzor?

10 zavezancev od 239, kot poroča Inšpektorat, iz različnih razlogov ni obratovalo v času nadzora. Izmed preostalih 229 zavezancev okoljski inšpektorji niso odkrili kršitev predpisov in določil OVD pri 139 zavezancih. Za ureditev kršitev, ki so jih ugotovili pri 88 zavezancih, pa so izdali 41 odločb in 56 opozoril, uvedli so  12 prekrškovnih postopkov in en izvršilni postopek.

Energetska inšpekcija

Energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo so izvajali nadzor nad upoštevanjem predpisov s področja energetike in v okviru inšpekcijskih pooblastil zagotavljali varno in zanesljivo obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj. Nadzore so izvajali energetski inšpektorji za področje energetike in energetski inšpektorji za področje strojne energetike, vsak na svojem področju. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju nizkonapetostnih inštalacij in strelovodne zaščite in na področju strokovne usposobljenosti upravljalcev energetskih naprav. Poleg tega so inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri vzdrževanju energetskih inštalacij in pripadajočih transformatorskih postaj, in pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom. Nepravilnosti so ugotovili tudi na področju Ex-opreme. Glede na težo kršitve so energetski inšpektorji v letu 2019 izdali 67 ureditvenih odločb oziroma izrekli 188 opozoril na zapisnik. Uvedli so 4 izvršilne postopke in izrekli 1 denarno kazen. Pri 218 zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek z zapisnikom ustavljen.

Inšpekcija za kemikalije

Inšpekcija za kemikalije sodeluje pri nadzoru OVD le pri podjetjih, ki proizvajajo ali skladiščijo kemikalije. V letu 2019 je bilo opravljenih 41 pregledov teh podjetij, nepravilnosti so bile najdene v dvanajstih primerih. Nepravilnosti so se nanašale na skladiščenje kemikalij, le v enem primeru je šlo za odsotnost dovoljenja za uporabo strupenih kemikalij. Ker je šlo za manjše nepravilnosti, so bila izdana opozorila na zapisnik, velika večina podjetij je nepravilnosti odpravila že do konca koledarskega leta, vključno s takojšnjo pridobitvijo dovoljenja za uporabo strupenih kemikalij.

“Glede na to, da zavezanci kršitve odpravljajo v določenih rokih, z akcijo dosegamo pomemben cilj: in sicer, da povečujemo skladnosti delovanja zavezancev s predpisi, in zmanjšujemo možnost tveganja za okolje in človeka,” za zaključek poročila ugotavlja Inšpektorat.

 

Vir: gov.si

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 47 times, 1 visits today)