V soboto v Ljubljani akcija odstranjevanja tujerodnih rastlin

10 junija, 2020

V Ljubljani vabijo na akcijo odstranjevanja tujerodnih rastlin, ki bo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib potekala v soboto, 13. junija 2020. Zbor udeležencev bo ob 9. uri pred Gozdarskim inštitutom Slovenije na Večni poti 2.

Akcija poteka v okviru projekta LIFE ARTEMIS. “Za sodelovanje ne potrebujete posebnega predznanja, saj bodo akcijo koordinirali poznavalci tujerodnih vrst rastlin. Potrebujete le dobro voljo in terenska oblačila (z dolgimi rokavi in hlačnicami). Poskrbite tudi za zaščito pred klopi,” pravijo organizatorji.

Akcija bo izvedena na prostem in v skladu s sprejetimi navodili NIJZ ter z upoštevanjem vseh higienskih priporočil NIJZ. Organizatorji prosijo, da na dogodek prinesete svojo zaščitno masko in zaščitne (delavske ali vrtnarske) rokavice ter upoštevate njihova navodila. Za malico bo poskrbljeno.

Projekt LIFE ARTEMIS

Glavni cilj projekta LIFE ARTEMIS, ki ga sofinancirajo na Mestni občini Ljubljana, je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Invazivne tujerodne vrste

Tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne razširjenosti. V dolgi zgodovini preseljevanja vrst so ljudje poleg koristnih tujerodnih vrst nenamerno zanesli tudi nekatere škodljive vrste, bodisi plevele ali živali, ki so škodljivci kulturnih rastlin. Dokler te rastline ostajajo znotraj meja naših vrtov, so lahko tudi čudovito okrasje, če pa »pobegnejo« izven meja, lahko začnejo preraščati domorodne vrste in ponekod popolnoma spremenijo videz pokrajine oziroma kazijo izgled javnih površin, tudi parkov.

TULE najdete seznam invazivnih tujerodnih živali in rastlin.

Akcija!

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 61 times, 1 visits today)