Opraševalcem prijazne prakse po slovenskih občinah

9 junija, 2021

Letošnje leto je še eno izmed tistih, ki ni prav naklonjeno čebelam in ostalim opraševalcem. Zaradi spomladanske pozebe so v večini ostali brez hrane, zato so se po Sloveniji zgodile različne pobude, ki so priskočile na pomoč opraševalcem.

Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik

Skupna pobuda Čebelarske zveze Gorenjske in regionalnega stičišča Grozd NVO je spodbujala občine, da namenijo del javnih površin, ki jih bodo kosili šele, ko travniške cvetlice odcvetijo in se čebele ter drugi opraševalci najejo. Dolgoročno si želijo, da to postane stalna praksa: da se cvetoče javne površine razširijo in da tako povečajo biotsko raznovrstnost.

Pobudi se je pridružilo 15 občin: Preddvor, Gorje, Bled, Žiri, Kranjska Gora, Naklo, Cerklje, Radovljica, Škofja Loka, Kamnik, Jesenice, Bohinj, Jezersko, Tržič in Kranj.

Piknik prostor za čebele

Akcijo osveščanja pomena pozne košnje za čebele so v občini Medvode poimenovali Piknik prostor za čebele. S kasnejšo košnjo opozarjajo na pomen travniških rastlin, ki dajejo hrano čebelam in drugim opraševalcem.

Na nekatere travnike in parke so postavili table z motivom čebele, ki opozarjajo na pomen čebel in na to, da jim še posebej letos, zaradi spomladanske pozebe, primanjkuje hrane. Na teh travnikih bodo s prvo košnjo počakali toliko, da bodo cvetlice odcvetele.

Opraševalcem pomagajo tudi v Ljubljani

V Ljubljani lahko tudi letos opazimo table na izbranih javnih zelenih površinah »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. S kasnejšo košnjo opozarjajo na pomen ohranjanja travniške rastlinske strukture, ki daje pašo opraševalcem, od medonosnih čebel do številnih divjih opraševalcev.

 

Vir: Zavod TRI, občina Medvode, MOL

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 123 times, 2 visits today)