Občina Škofja Loka izbrana v projektu Hrana svoje mesto najde

30 septembra, 2021
Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Na Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, so Ekologi brez meja v sodelovanju z Lidlom Slovenija začeli z aktivnostmi za celostno preprečevanje in zmanjševanje količin zavržene hrane na ravni lokalnih skupnosti. Za sodelovanje v pilotnem projektu Hrana svoje mesto najde je bila izbrana občina Škofja Loka.

Ekologi brez meja, ki že desetletje raziskujejo in delujejo na področju zavržene hrane, so k sodelovanju povabili obstoječe in bodoče občine iz mreže Zero waste Slovenija, saj so te skupnosti po njihovih izkušnjah zaradi zero waste strategije bolj dovzetne in pripravljene na ambiciozne spremembe.

V Škofji Loki bodo iskali možnosti za manj zavržene hrane

»Na poti proti zero waste iniciativi smo v Škofji Loki veseli, da lahko v sklopu tega projekta posvetimo posebno pozornost zavrženi hrani, ki od nas ne zahteva globokih prilagajanj – le našo odločitev in nekaj sprememb obnašanja – hitro lahko naredimo razliko, ki je pomembna,« poudarja župan občine Škofja Loka, Tine Radinja.

V okviru pilotnega projekta bodo iskali možnosti za zmanjšanje zavržkov hrane znotraj treh ciljnih skupin: javni sektor, gospodarski subjekti, gospodinjstva in občane izdatno ozaveščali o tematiki.

Sledil bo model tudi za ostale občine

V pilotnem projektu bodo oblikovali konkreten model sodelovanja z lokalno skupnostjo na področju ravnanja in predvsem zmanjšanja zavržene hrane in ga nato ponudili v izvajanje tudi ostalim občinam. »V preteklosti smo tematiko zavržene hrane skozi projektne, raziskovalne in promocijske aktivnosti naslovili že večkrat – imamo veliko znanja, izkušenj in idej, zdaj si želimo vse to videti v praksi,« za konec pojasni predsednica društva Ekologi brez meja, Urša Zgojznik.

 

Vir: EBM

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 83 times, 8 visits today)