Digitalizacija občin: pomembne informacije za pripravo nadaljnjih finančnih ukrepov

19 marca, 2020
Digitalizacija občin: pomembne informacije za pripravo nadaljnjih finančnih ukrepov

V digitalnem inovacijskem stičišču 4PDIH so pripravili orodje, ki prikazuje stanje potreb slovenskih občin na področjih digitalizacije. Podatke so pridobili na podlagi vprašalnika, ki so ga skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) pripravili, da bi ugotovili, kakšne so potrebe in dejansko stanje občin na področjih digitalizacije ter katera so prioritetna področja digitalizacije v vsaki posamezni občini.

Vprašalnik je do sedaj izpolnilo 67 občin. Rezultate bodo na MJU uporabili kot podlago za pripravo ukrepov, ki se navezujejo na razvoj pametnih mest in skupnosti. Obenem jim bodo služili pri pripravi strateških dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo, od katerih bo odvisno nadaljnje financiranje teh področij. V 4PDIH še vedno vabijo preostale občine, da izpolnijo vprašalnik. Pri pripravi odgovorov na vprašanja so jim lahko v pomoč gradiva, ki so jih v 4PDIH pripravili v sklopu delavnic, ki so jih v preteklih dveh mesecih izvedli po Sloveniji. Dostopna so prek spletne povezave http://4pdih.com/gradiva/.

 

Vprašalnik je na voljo na tej povezavi, vsaka občina pa naj izpolni in odda le enega. Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju je na voljo Argene Superina (argene@4pdih.com).

 

Digitalizacija občin – nekatere še na točki vzpostavljanja internetne povezave

 


Nazaj na kategorijo OBČINE.

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 165 times, 1 visits today)