Za ureditev kanalizacije v porečju Save v občini Trbovlje tudi evropska sredstva

13 januarja, 2021
Samo Kranjec

Iz Kohezijskega sklada je bila pridobljena slaba polovica sredstev, ki so potrebna za izvedbo projekta.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje«. Za dobrih 863.000 evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Trbovlje, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 400.000 evrov.

»V okviru projekta, ki je del Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije, bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Trbovelj. Zgrajenih bo več kot 2.200 metrov kanalizacijskega sistema, od tega tudi eno črpališče. Glavni cilj projekta je zmanjšanje odpadnih emisij v vode«, pravijo v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 123 times, 1 visits today)