V četrtek podpis pogodbe za gradnjo druge cevi karavanškega predora

29 januarja, 2020
Samo Kranjec

Dars in turški Cengiz bosta v četrtek podpisala pogodbo za gradnjo druge cevi karavanškega predora, njena celotna vrednost pa je dobrih 120 milijonov evrov.

V Darsu pravijo, da pogodba določa, da mora izvajalec kot pogoj za njeno veljavnost naročniku dostaviti ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do 27. februarja letos. S predložitvijo bančne garancije in ostalih zahtevanih dokumentov bodo izpolnjeni pogoji za uvedbo izvajalca v delo in bo pričel teči pogodbeni rok.

Avstrijci začeli graditi septembra 2018

Avstrijci so na svoji strani začeli graditi septembra 2018. Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi bo znašala 7.948 metrov, od tega bo slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3.546 metrov (3.446 metrov podzemne gradnje in 100 metrov galerije).

V Darsu pravijo, da bo v slovenskem delu predora 12 prečnikov, in sicer deset prečnikov za pešce oziroma prečnikov za intervencijska vozila v primeru nesreče ali požara v predoru ter dva prezračevalna prečnika v zgornjem delu predorske cevi. Zgrajene bodo tudi štiri odstavne niše, vsaka dolžine 112,5 metra. V okviru predora bo izvedeno tudi novo podzemno zajetje karavanške vode ter izvedba dveh odvodnih cevi iz vodnega zajetja do vodovodnega jaška na južnem portalnem območju.

Poleg samega predora bo na slovenski strani v dolžini 620 metrov (normalni prečni profil 15,24 metra) dograjena še razširitev avtoceste A2 v štiripasovnico, in sicer med območjem od predorske cevi (galerije) do cestninske postaje Hrušica.

Po gradnji drugega predora še sanacija obstoječega

V prvi fazi bodo izvedena vsa potrebna gradbena dela v predoru in nato v naslednji fazi še elektro-strojna oprema predora, za kar bo izveden postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del za celotno predorsko cev. Začetek montaže elektro-strojne opreme je načrtovan deset mesecev pred zaključkom glavnih gradbenih del, po osemmesečni montaži opreme sledita dva meseca za zaključna gradbena dela, ki jih je mogoče opraviti šele po koncu vgraditve elektro-strojne opreme.

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je načrtovana še predvidoma dvoletna sanacija obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo tudi izveden poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.

»Obstoječi avtocestni predor Karavanke je bil zgrajen in predan prometu v začetku junija 1991. Je edini enocevni predor na slovenskem avtocestnem omrežju, še vedno pa je tudi najdaljši slovenski cestni predor,« razlagajo na Darsu.

 

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 97 times, 1 visits today)