Decembra več kot novembra, na letni ravni pa za 6 % manj gradbenih dovoljenj

29 januarja, 2021

V 2020 je bilo izdanih za 6 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v 2019, v njih pa je bilo načrtovanih za 8 % več stanovanj, kot jih je bilo z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v 2019. Število gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo tokrat že četrto leto zapored nižje kot v letu prej. 

Kot postreže s podatki SURS, je bilo v decembru 2020 izdanih za 1 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru 2020. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih za 20 % več, za nestanovanjske stavbe pa za 11 % manj kot v prejšnjem mesecu. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 0,3 % nižje kot v novembru 2020, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 49 %. Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2020, je bila predvidena gradnja 429 stanovanj, to je za 30 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2020. 62 % vseh stanovanj je načrtovanih v enostanovanjskih, 38 % pa v večstanovanjskih stavbah. Z izdajo gradbenih dovoljenj v decembru 2020 je bilo predvidenih za 24 % več gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila večja za 15 %. V celem letu 2020 je bilo načrtovanih za 8 % več novih stanovanj kot v letu 2019, njihova površina pa naj bi bila večja za 3 %.

V celem letu 2020 je bilo načrtovanih za 6 % manj novogradenj kot v letu 2019

V letu 2020 je bilo po podatkih SURS izdanih 5.792 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 6 % manj kot v letu 2019; za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih  4 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 7 % manj kot v letu 2019.  Površina vseh stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2020, naj bi merila 1.493.994 m2, kar je za 5 % manj od površine stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2019, pri čemer pa naj bi bila površina stanovanjskih stavb za 6 % večja, površina nestanovanjskih stavb pa za 13 % manjša.

“Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v letu 2020, je bilo načrtovanih 3.610 stanovanj, kar je 8 % več kot v letu 2019. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo načrtovanih 7 % manj, v večstanovanjskih stavbah pa 64 % več  kot v letu 2019. Površina vseh v letu 2020 načrtovanih stanovanj naj bi bila za 3 % večja od površine vseh stanovanj, načrtovanih v letu 2019. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah naj bi merila povprečno 165 m2 (v 2019: 160 m2), stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 89 m2 (v 2019: 101 m2),” sporoča SURS.

 

Vir: SURS

 

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 88 times, 1 visits today)