Za podnebne projekte v skladu za inovacije na voljo milijarda evrov

6 julija, 2020
Andreja Šalamun 

Z milijardo evrov, ki so na voljo za projekte s področja čistih tehnologij, naj bi Evropska komisija, ki je v petek, 3. julija, objavila prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru sklada za inovacije, novim tehnologijam pomagala pri vstopu pa trg. Za razvoj obetavnih projektov s tega področja, ki še niso pripravljeni za trg, pa je na voljo dodatnih osem milijonov evrov. Rok za prijavo je 29. oktober 2020. 

Preberite tudi: Vračamo se k naravi

V času bliskovitega tehnološkega napredka, smo začutili veliko odgovornost do družbe in ustvarjanja uporabniku ter zemlji prijaznih rešitev.

Do leta 2030 bo sklad za inovacije, v katerem se zbirajo prihodki od dražbe pravic do emisije iz sistema EU za trgovanje z emisijami, dodelil okoli 10 milijard sredstev. Denar bo namenjen tehnologijam s področja energetski intenzivnih panog, energije iz obnovljivih virov, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika.

Preberite tudi: Kakovostni izdelki iz etične proizvodnje

Družba illycaffè se predstavlja s trajnostnimi izdelki in prisega na zmanjševanje ogljičnega odtisa vzdolž celotne proizvodne verige.

Kot so pojasnili na Evropski komisiji, je zdaj objavljen prvi razpis namenjen projektom v upravičenih sektorjih iz vseh članic EU, pa tudi iz Islandije in Norveške. Projekte bo komisija ocenjevala glede na potencial, ki ga imajo za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, poleg stroškovne učinkovitosti pa bo upoštevala še inovacijski potencial, finančno in tehnično zrelost ter potencial za širitev. Sredstva se lahko uporabijo v sodelovanju z drugimi javnimi pobudami za financiranje, kot so državna pomoč ali drugi programi financiranja EU.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 139 times, 2 visits today)