V zadnjem lanskem četrtletju presežek BDP

3 aprila, 2020
Andreja Šalamun
V zadnjem lanskem četrtletju presežek BDP

Država je v zadnjem četrtletju lanskega leta ustvarila presežek v vrednosti 146 milijonov evrov ali 1,2 odstotka BDP, konsolidirani bruto dolg države pa je ob koncu četrtega četrtletja 2019 znašal 31.744 EUR ali 66,1 odstotka BDP, so sporočili s Statističnega urada Republike Slovenije.

 

V primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2018 je bil v lanskem zadnjem četrtletju presežek države za 23 milijonov evrov nižji. Statistični podatki kažejo, da so skupni prihodki države v lanskem zadnjem četrtletju znašali 5.582 milijonov evrov. Od skupnih prihodkov v četrtem četrtletju 2018 so bili višji za tri odstotke. Največji delež k rasti skupnih prihodkov so prispevali davčni prihodki, ki so zrasli za osem odstotkov oziroma za 206 milijonov evrov.

 

Višji tudi prihodki od davkov na dohodke in premoženje

Prihodki od socialnih prispevkov so bili v četrtem četrtletju lanskega leta v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2018 višji za 6,5 odstotka (125 milijonov evrov). Statistiki pravijo, da so k skupni rasti prihodkov države pomembno vplivali tudi prihodki od tekočih davkov na dohodke in premoženje, ki so bili v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2018 višji za 12,6 odstotka (113 milijonov evrov), rast prihodkov od davkov na proizvodnjo in uvoz pa je bila višja za 5,5 odstotka (91 milijonov evrov).

 

Rasli so tudi skupni izdatki

Skupni izdatki države so v četrtem četrtletju lanskega leta znašali 5.436 milijonov evrov; njihova rast je bila v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2018 višja za 3,5 odstotka.

Kot pravijo na statističnem uradu, so se v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2018 najbolj zvišali izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva, in sicer za 30,6 odstotka (129 milijonov evrov). Izdatki za sredstva za zaposlene so bili višji za 8,9 odstotka (113 milijonov evrov). Rast izdatkov za socialna nadomestila in podpore je bila višja za 2,7 odstotka oziroma za 54 milijonov evrov. Se je pa tudi v zadnjem četrtletju nadaljeval trend upadanja izdatkov za obresti. Tokrat so bili izdatki za obresti nižji za 9,8 odstotka ali za 23 milijonov evrov.

 

Bruto dolg nižji 

Konsolidirani bruto dolg države je konec zadnjega četrtletja lanskega leta znašal 31.744 milijonov evrov ali 66,1 odstotka BDP in se je v primerjavi s stanjem ob koncu tretjega četrtletja leta 2019 zmanjšal za 645 milijonov evrov. Kot so pojasnili na statističnem uradu, se je zmanjšal predvsem dolg iz naslova kratkoročnih vrednostnih papirjev razen delnic, brez izvedenih finančnih instrumentov. Prav tako je bil manjši dolg iz kratkoročnih posojil.

 


Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 15 times, 1 visits today)