Trsnica Vrhpolje – poznana doma in v svetu

avgust 27, 2018
Foto: TZV

Trsnica Vrhpolje, ki nadaljuje s dolgo trsničarsko dejavnostjo, je danes s povečano in sodobno proizvodnjo poznana po vsej Evropi. Naš najpomembnejši cilj je bila in je kakovostna trsna cepljenka, ki bo v vinogradu obrodila obilen in kakovosten pridelek grozdja in iz katerega bo mogoče pridelati vrhunsko vino. Kot prvi v Sloveniji smo bili v letu 2015 dobitniki priznanja kakovosti SQ (slovenska kakovost).

V Trsnici Vrhpolje danes aktivno dela 30 članov, ki pa so močno povečali in posodobili proizvodnjo. Danes imamo posajenih 15,5 ha brezvirusnih baznih matičnjakov za proizvodnjo podlag, kar predstavlja več kot polovico slovenske proizvodnje. V matičnjakih pridelujemo različne klone podlag SO4, Kober 5BB in Paulsen 1103. Prav tako imamo posajenih 5,6 ha brezvirusnih baznih matičnih vinogradov. V svojih matičnih vinogradih imamo posajene vse slovenske klone sort, ki se pridelujejo v primorskem vinorodnem rajonu: Rebulo, Malvazijo, Refošk, Zelen, Pinela in tuje klone, kot so Chardonnay Laški rizlig, Sauvignon, Merlot, Cabernet sauvignon, Modri pinot, Marselan.

Foto: TZV
Foto: TZV

Letos posajenih 4 milijone trsnih cepljenk

Letos imamo posajenih skoraj štiri milijone trsnih cepljenk. V vzgajališčih – trsnicah je posajenih 63 različnih sort iz vse Evrope. Trsne cepljenke cepimo na devet različnih podlag, kot so 5BB, SO4, Paulsen 1103, Richter 110, Rugeri 140, 3309C, Gravasac, 41B, Fercal. Kar 85 % proizvodnje trsnih cepljenk izvozimo v evropske države. Z različno izbiro podlag in sort se prilagodimo vsakemu kupcu in s tem njegovim talnim in podnebnim razmeram.

Najsodobnejša tehnologija

Celotno proizvodnjo imamo podprto z najsodobnejšimi stroji, ki se uporabljajo v trasničarski proizvodnji; stroji za slepljenje in razrez podlage, polagalci folije in kapljičnega namakanja, stroje za vršičkanje trsnih cepljenk, za izkop cepljenk ter linijo za pripravo in klasiranje – pripravo cepljenk za prodajo. Celotna proizvodnja je namakana s kapljičnim sistemom. Vse cepljenke imamo parafinirane in zapakirane v kartonski embalaži in skladiščene v hladilnici na 2 stopinjah Celzija do prodaje, tako da ima vinogradnik ob predhodni rezervaciji cepljenk, trsne cepljenke skladiščene vse do sajenja. S tem ima zagotovljeno najboljše skladiščenje cepljenk do sajenja in zagotovljen uspeh pri sajenju v vinogradu. Vsem vinogradnikom zagotavljamo 100-odstotno 0sortnost, prav tako jim svetujemo pri napravi novega vinograda.

Izzivi v prihodnosti

Naš največji izziv v prihodnje bo zagotoviti zadostno količino primernih, kakovostnih0 zemljišč za vzgajališča trsnih cepljenk. Čeprav je naša proizvodnja popolnoma tržno naravna, specifična in visoko produktivna in donosna, če gledamo na enoto zemljišča, nimamo razumevanja in prednosti pri zakupu zemljišč. Za našo proizvodnjo, zaradi šestletnega kolobarja, potrebujemo trikratne količine zemljišč glede na letni obseg proizvodnje. V letu 2003 smo zgradili nove hlajene prostore – hladilnice za skladiščenje trsnih cepljenk, vendar pa so zaradi povečanja proizvodne že skoraj premajhne, zato v letošnjem in prihodnjem letu načrtujemo izgradnjo novega skladišča za repromaterial.


Seveda si prav tako želimo in se trudimo v prihodnje pridelati kakovostno trsno cepljenko, ki nas bo najbolje predstavljala v svetu in doma, in ki nam bo zagotavljala naš nadaljnji razvoj in prepoznavnost Trsnice Vrhpolje doma in v svetu.

tzvVeč na: tzvvrhpolje.com

(Visited 92 times, 4 visits today)