Slovenke med najbolj delovno aktivnimi Evropejkami

6 marca, 2020
Andreja Šalamun
Slovenke med najbolj delovno aktivnimi Evropejkami

Slovenke v primerjavi z ženskami v vseh državah članicah EU 28 izstopajo po visoki stopnji delovne aktivnosti, po eni nižjih plačnih vrzeli, po visokem deležu menedžerkin po visokem deležu žensk, starih med 30 in 34 let, s terciarno izobrazbo, kažejo podatki nacionalnega statističnega urada.

Slovenke v primerjavi z drugimi ženskami držav EU izstopajo po visoki stopnji delovne aktivnosti. »Primerjava stopenj delovne aktivnosti žensk z otroki pokaže, da sodi Slovenija od nekdaj med države z najvišjimi stopnjami. V letu 2017 je bilo med ženskami, starimi 15 do 64 let, ki so imele dva otroka, delovno aktivnih 87 odstotkov,« navajajo na Statističnem uradu RS. Dodajo, da se je Slovenija s tem podatkom uvrstila na drugo mesto med državami članicami EU 28, za Švedsko.

Manjše razlike med plačo moških in žensk

Slovenija poleg tega z 8,7 odstotka v letu 2018 sodi med države z nižjo plačno vrzeljo med moškimi in ženskami od povprečja EU 28. Povprečna razlika na ravni EU namreč znaša 15,7 odstotka. Najvišjo razliko v plači med spoloma so imeli v letu 2018 Estoniji (22,7 odstotka), najnižjo pa v Romuniji (tri odstotke).

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk v Sloveniji je v letu 2018 po začasnih podatkih znašala 1.709 evrov in je bila za sedem odstotkov (oziroma za 127 evrov) nižja od plače moških. »Nižje plače praviloma pomenijo pozneje tudi nižje pokojnine, kar povzroča večje tveganje revščine za starejše, predvsem ženske,« opozarjajo statistiki.

Veliko žensk s terciarno izobrazbo

Med ženskami, starimi 30–34 let, je bilo v letu 2018 v Sloveniji 56 odstotkov takih s terciarno izobrazbo, s čimer se Slovenija na ravni EU uvršča na osmo mesto. Največji delež terciarno izobraženih žensk je imela Litva (68 odstotkov), najmanjšega pa Romunija (28 odstotkov). »Pomemben kazalnik je tudi razlika med deležem žensk, starih med 30 in 34 let, in deležem moških iste starosti s terciarno izobrazbo. V Sloveniji je ta razlika znašala 25 odstotnih točk. To je bila najvišja razlika med članicami EU 28,« pravijo statistiki in dodajo, da je bila ta razlika najmanjša v Nemčiji, kjer je znašala manj kot odstotno točko.

38 odstotkov vodilnih je ženskega spola

Kot pravijo na nacionalnem statističnem uradu, je bilo v letu 2018 po podatkih mednarodno primerljive ankete Aktivno in neaktivno prebivalstvo v Sloveniji med vodilnimi v podjetjih (menedžerji in menedžerkami) 38 odstotkov žensk. S tem podatkom se je Slovenija na ravni EU uvrstila na sedmo mesto.

 


Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.

(Visited 21 times, 1 visits today)